Z informacji przedstawionych przez litewskie wynika, że swoje wpływy na Litwie Rosja zwiększa poprzez mieszkających na Litwie Rosjan oraz przedstawicieli innych narodowości, w tym Polaków. Przyznanie „wyjątkowych praw” społeczności polskiej na Wileńszczyźnie byłoby – jak sugerują – na rękę Rosji.

Dążąca do dominacji w regionie i zmiany równowagi sił globalnych Rosja jest źródłem największego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Litwy – to jeden z głównych wniosków zawartych w ogłoszonym w poniedziałek, 3 kwietnia raporcie Departamentu Bezpieczeństwa Państwa.

Przedstawiciele rosyjskiego MSZ nieprzypadkowo publicznie podkreślają, że na Litwie łamane są prawa nie tylko społeczności rosyjskiej, lecz również polskiej. Rosja dąży do połączenia  polityki wspierania rodaków ze stale podnoszonymi żądaniami przyznania wyjątkowych praw społeczności polskiej na Wileńszczyźnie. Przyznanie wyjątkowych praw społeczności polskiej stworzy dla Rosji oraz grup jej wpływu przesłanki żądania takich samych praw i wreszcie wyjątkowego statusu dla społeczności rosyjskich we wszystkich państwach bałtyckich. Potwierdzeniem takich dążeń Rosji jest współpraca koordynatorów „polityki wspierania rodaków” z osobami reprezentującymi społeczność polską na Wileńszczyźnie – napisano w raporcie o zagrożeniach dla bezpieczeństwa narodowego.

W przygotowanym wspólnie przez Departament Bezpieczeństwa Państwa i Drugi Departament Służb Operacyjnych Ministerstwa Ochrony Kraju zaznaczono aktywną działalność prowadzoną na terenie Litwy przez służby specjalne Rosji i Białorusi, które werbują swoich informatorów spośród odwiedzających Białoruś obywateli Litwy, gromadzą informacje na temat infrastruktury wojskowej i strategicznej Litwy. Na swoich zachodnich obszarach oraz w obwodzie kaliningradzkim Rosja gromadzi siły militarne, które są w stanie w ciągu 24-48 godzin rozpocząć działania wojskowe przeciwko państwom bałtyckim.

Ze strony wschodnich sąsiadów istnieje też zagrożenie gospodarcze: w Ostrowcu na Białorusi powstaje siłownia atomowa, podejmowane są starania wzniowienia budowy elektrowni atomowej w obwodzie kaliningradzkim, Rosja stara się też utrzymać pozycje Gazpromu, zmniejszany jest potok przewozów towarowych z Rosji przez państwa bałtyckie.

Rosja prowadzi też systematyczną propagandę medialną, której celem jest dyskredytowanie Litwy, jej historii, polityki energetycznej.

 W opinii litewskich służb specjalnych, największe zagrożenia współczesnego świata, takie jak  terroryzm i migracja dla Litwy nie stanowią takiego niebezpieczeństwa jak Rosja. We wnioskach końcowych raportu, które zajmują dwie strony, wyraz „Rosja” został wymieniony 19 razy, Rosji poświęconych jest 7 pierwszych punktów (spośród 9), dwa pozostałe to zagrożenia dla Europy wynikające z terroryzmu i nielegalnej migracji.

Raport na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego Litwy został zamieszczony na stronie internetowej Departamentu Bezpieczeństwa Państwa. Jest to publiczna część sprawozdania. zawiera też część utajnioną, z którą zapoznani zostaną posłowie sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego.

Jagiellonia.org / kresy24.pl

ZOBACZ TAKŻE:

Litwini oskarżają: Polacy na Litwie narzędziem Kremla