ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na ХІIІ Polsko-Ukraińskie Spotkania – Jaremcze 2020, które w tym roku odbędą się pod hasłem „ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ: lekcje z przeszłości w świetle współczesnych realiów. W 100-lecie sojuszu Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury oraz Bitwy Warszawskiej”.

W tym roku spotkania odbędą się on-line w terminie 24-25 września 2020 r.

W PROGRAMIE

PANEL I. MEDIA:

Rola prasy i innych środków masowego przekazu w kształtowaniu dialogu Polaków i Ukraińców, ze szczególnym uwzględnieniem mediów polskich na Ukrainie. Ku pamięci Bohdana Osadczuka i Mirosława Rowickiego;

PANEL ІI. HISTORIA:

Sojusz Piłsudski-Petlura jako próba stworzenia nowego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowej;

PANEL ІII. HISTORIOGRAFIA:

Współczesna historiografia dziejów Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich XX w. i wpływ polskiego dziedzictwa na kształtowanie obecnej sytuacji na Ukrainie;

PANEL IV. POLITOLOGIA:

Relacje polsko-ukraińskie w zglobalizowanym świecie: w poszukiwaniu skutecznego współdziałania na tle nowych wyzwań hybrydowych i ich znaczenie dla mniejszości polskiej na Ukrainie;

PREZENTACJA: Program historyczno-krajoznawczy:

1/ Twierdza Przemyśl. Fortyfikacje I wojny światowej. 2/ Linia Mołtowa jako granica między GG a ZSRR;

REJESTRACJA: ze względów organizacyjnych prosimy o rejestrację poprzez formularz dostępny na stronach organizatorów w terminie do 20 września 2020 r.: wid.org.pl www.kuriergalicyjski.com www.studium.uw.edu.pl pnu.edu.ua www.pwin.pl

Prezes Lilia Luboniewicz, Fundacja Wolność i Demokracja
Rektor Igor Cependa, Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka
Redaktor naczelny Wojciech Jankowski, redakcja gazety „Kurier Galicyjski”
Dyrektor Jan Malicki, Studium Europy Wschodniej UW
Dyrektor Stanisław Stępień, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
Dyrektor Oleh Rafalskyj, Instytut Badań Politycznych i Etniczno-Narodowych im. Iwana Kurasa NAN Ukrainy