Moskwa przegrała 300-letnią wojnę za Ukrainę. Trzy stulecia duchowej okupacji Ukrainy zakończyły się! Synod Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola uznał uzależnienie w przeszłości ukraińskiego prawosławia od Moskwy za niezgodne z prawem kanonicznym – informuje ukraińska agencja UNIAN.

Patriarchat Konstantynopolitański zlikwidował akcję Listu Synodalnego z 1686 r., który podporządkował Metropolię Kijowską Patriarchatowi Moskiewskiemu. Jest to określone w decyzji o wynikach spotkania Synodu Patriarchatu Konstantynopola.

„Anulować prawny obowiązek listu synodalnego z 1686 r., wydany w okolicznościach owego czasu”

– mówi dokument opublikowany na stronie Patriarchatu.

Przypomnijmy, list z 1686 r. dał prawo Patriarchatowi Moskwy do mianowania Metropolity Kijowskiego, wybranego przez duchową radę diecezji.

Ogólnie rzecz biorąc, zgodnie z wynikami spotkania Synodu, podjęto decyzję, w której stwierdza się, że Patriarchat Ekumeniczny kontynuuje procedurę udzielania autokefalii Ukraińskiemu Kościołowi Prawosławnemu.

Jagiellonia.org