Przyszłość wolnej Europy zależy od tego, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie

Żaden z kandydatów w nadchodzących wyborach na Ukrainie nie może zaoferować zmian jakościowych. Mimo wszystko byłoby katastrofą, gdyby ukraińskie błędy i porażki na drodze do Europy zmusiły Zachód do przyjęcia stanowiska, że Ukraina nie jest już warta wsparcia.