Zgromadzenie Parlamentarne OBWE na posiedzeniu 6 lipca przyjęło pilną rezolucję, która potępia trwającą rosyjską okupację Krymu i Szczególnych Rejonów Obwodów Donieckiego i Ługańskiego (ORDŁO).

Poinformował o tym na Facebooku Nikita Poturajew, szef ukraińskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy z partii Sługa Ludu.

Podkreślił, że rezolucja została przyjęta pomimo „zaciekłego oporu delegacji rosyjskiej i delegacji krajów będących pod wpływem Federacji Rosyjskiej”.

Rezolucja, zainicjowana przez Ukrainę, zdecydowanie potępia trwającą okupację Krymu i Szczególnych Rejonów Obwodów Donieckiego i Ługańskiego, zbrodnie wojenne władz rosyjskich, sił zbrojnych i najemników na tymczasowo okupowanych terytoriach ukraińskich – podkreślił Poturajew.

Napisał, że rezolucja potępia rosyjskie próby zablokowania Cieśniny Kerczeńskiej i Morza Azowskiego, łamanie praw człowieka na okupowanym Krymie i ORDŁO, militaryzację ukraińskiego półwyspu oraz wydawanie rosyjskich paszportów mieszkańcom okupowanych terytoriów.

„Przyjmując rezolucję w sprawie Ukrainy, Zgromadzenie Parlamentarne OBWE po raz kolejny wystąpiło z żądaniem, aby Rosja – właśnie jako inicjator i strona konfliktu z Ukrainą, właśnie jako państwo agresor i państwo okupujące – natychmiast wyzwoliła okupowane terytoria Ukrainy i zaprzestała masowe i zuchwałe naruszenia przepisów międzynarodowych”

– powiedział deputowany Rady Najwyższej Ukrainy, szef ukraińskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.

MSZ Ukrainy zwróciło uwagę, że przyjęcie tej rezolucji jest wyrazem jedności społeczności międzynarodowej w potępieniu rosyjskiej agresji na Ukrainie.

„Jest to ważny wkład w międzynarodowe wysiłki na rzecz przezwyciężenia kryzysu bezpieczeństwa europejskiego spowodowanego zbrojną agresją Rosji przeciwko Ukrainie. Dokument przyczynia się do realizacji wcześniejszych rezolucji Zgromadzenia i ustala, że ​​agresja Rosji na Ukrainę rażąco narusza podstawowe zasady OBWE”

– zaznaczył minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

Jagiellonia.org