W mroźny dzień 10 lutego 2021 r. przedstawiciele władz miasta Równe i Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku uczestniczyli w obchodach 77. rocznicy śmierci generała armii Ukraińskiej Republiki Ludowej Marka Bezruczki.

Sergij Porowczuk

Prezes Kulturalno-Oświatowego Centrum im gen. Marka Bezruczki w Równem

Uroczystość rozpoczęła się modlitwą ku pamięci zmarłego, którą poprowadzili proboszcz rzymskokatolickiej parafii św. Piotra i Pawła ks. Władysław Czajka i duchowy opiekun „płastunów” o. Witalij Porowczuk. Modlono się także za braterskie narody polski i ukraiński. Pod tablicą poświęconą generałowi Ukraińskiej Republiki Ludowej wspólnie zapalono znicze pamięci i złożono kwiaty od mera Równego pana Ołeksandra Tretiaka i Generalnego Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku pana Sławomira Misiaka.

„To wybitny Ukrainiec, wybitny człowiek, który walczył o niepodległą Ukrainę, a jednocześnie także o niepodległą Polskę. Im lepiej znamy naszą wspólną historię, tym więcej takich bohaterów będzie w naszych miastach i na naszych ziemiach”

– powiedział podczas swojego przemówienia Generalny Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku pan Sławomir Misiak.

W wydarzeniu uczestniczyli także: konsul Teresa Chruszcz, mer Równego Oleksander Tretiak, zastępca mera ds. humanitarnych pani Maryna Kuzmiczowa, pani Ołena Petriw – szef Wydziału Międzynarodowego Rady Miejskiej Równego, młodzież z harcerskiego hufca „Wołyń” oraz płastuńskiego ośrodka Nr 33 im. Samczuka z Równego, a także przedstawiciele lokalnej społeczności. Wokół takich osobistości jak generał Marko Bezruczko, powinna być budowana polityka pamięci narodowej Polski i Ukrainy. Mieszkający przy prospekcie Bezruczki w Równem, z zadowoleniem przyjęli „dekomunizację” nazwy swojej ulicy i są wdzięczni organizatorom za tablicę upamiętniającą bohatera wspólnej walki dwóch narodów – ukraińskiego i polskiego – zmagających się w latach 1918-1921 z agresją bolszewickiej Rosji. Takie – razem obchodzone wydarzenia – są ważne dla polsko-ukraińskiego porozumienia i mobilizacji sił przeciwko współczesnym imperialnym zagrożeniom ze wschodu.

W imieniu Centrum Kulturalno-Oświatowego im. Marka Bezruczki składam szczere podziękowania władzom miasta Równego w osobie mera – mana Oleksandra Tretiaka oraz Konsulowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku Sławomirowi Misiakowi za wspólne przeprowadzenie tak potrzebnej inicjatywy. Stała się ona znakiem spłacania długu, jaki zaciągnęliśmy wobec naszych przodków i wezwaniem dla nas i naszych potomków do naśladowania takich czynów i postawy. Ojczyzna bowiem nic nie jest winna swoim bohaterom, oprócz pamięci. Tę wspólną polsko-ukraińską pamięć uroczystością tą razem poświadczyliśmy.

Sergij Porowczuk
Prezes Kulturalno-Oświatowego Centrum im gen. Marka Bezruczki w Równem