Na początku maja w Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone jest Święto Konstytucji 3 maja i Święto Polonii, z tej okazji Prezydent Rownego Ołeksandr Tretiak i zastępca mera ds. humanitarnych pani Maryna Kuzmiczowa wzięli udział w oficjalnym spotkaniu z przedstawicielami mniejszości polskiej Równego.

Gościem honorowym spotkania był Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku pan Sławomir Misiak. Ponadto zostali zaproszeni: ks. Władysław Czajka – proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła i Miłosierdzia Bożego w Równem; Władysław Bagiński – przewodniczący organizacji społecznej „Towarzystwa Kultury Polskiej w Obwodzie Rówieńskim im. Władysława Stanisława Reymonta”; Ewa Mankowska – szefowa Związku Ukraińsko-Polskiego im. Tomasza Padury; Aleksander Radica – szef hufca „Wołyń” ze Zdołbunowa; Andriy Tokarsky – harcerz hufca „Wołyń”, Sergij Porowczuk – Prezes Kulturalno-Oświatowego Centrum im gen. Marka Bezruczki w Równem; Jarosław Kowalczuk – Prezes (Towarzystwa?) Kulturalno-Oświatowego (Centrum? Towarzystwa? – brak tu jakiejś części nazwy) im. Tomasza Oscara Sosnowski “.

Na początku spotkania Prezydent Rownego Ołeksandr Tretiak w imieniu Rady Miejskiej Równego złożył gratulacje na ręce Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku pana Sławomira Misiaka z okazji święta 230. rocznicy Konstytucji 3 maja. Pan konsul wyraził wdzięczność władzom miasta Równego za inicjatywę zorganizowania spotkania z mniejszością narodową. Takie spotkanie jest ważne z punktu widzenia relacji dwustronnych między Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską dla wzmocnienia przyjaznych stosunków między naszymi bratnimi narodami. Pan Konsul podarował ciekawe książki panu Prezydentowi Rownego, oraz obecnym na spotkaniu przedstawicielom mniejszości polskiej w Równem. Do zabrania głosu zostali zaproszeni reprezentanci wszystkich uczestniczących w wydarzeniu organizacji, z których każda ma swą własną historię rozwoju i priorytetowe obszary działalności. Spotkanie przebiegło w przyjaznej i ciepłej atmosferze. Tego typu wydarzenie, z udziałem władz Miasta Równego i korpusu dyplomatycznego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku, odbyło się w Radzie Miejskiej po raz pierwszy w historii. W imieniu Centrum Kulturalno-Oświatowego im. Marka Bezruczki pragnę szczerze i gorąco podziękować władzom miasta Równego w osobie mera – Pana Oleksandra Tretiaka oraz Pani Ołeny Petriw – szefowej Wydziału Międzynarodowego Rady Miejskiej Równego, za organizację tego znaczącego spotkania. Takie – razem obchodzone wydarzenia – są niezwykle ważne dla polsko-ukraińskiego porozumienia i mobilizacji sił przeciwko współczesnym imperialnym zagrożeniom ze wschodu.

Sergij Porowczuk
Zdjęcia: Rada Miejska Równego, Aleksandr Radicą szef hufca „Wołyń”