Pierwsze próby użycia pocisków manewrujących ziemia-ziemia ukraińskiej produkcji odbyły się dzisiaj, 30 stycznia 2018 roku.

Poinformował o tym, ex-przewodniczący Rady Werchownej, a obecnie szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy – Ołeksandr Turczynow.

„Dzisiejsze testy otworzyły nowy rozdziały programu rakietowego, zgodnie z którym nasze Siły Zbrojne muszą otrzymać na wyposażenie wysoce skuteczne pociski manewrujące, które będą w stanie skutecznie niszczyć obiekty przeciwnika na odległość”

– powiedział Turczynow, dodając, że pociski tej generacji stanowią niebagatelny element w dziele powstrzymywana agresora, czyli Rosji.

Turczynow podkreślił również, że Ukraina pracuje nie tylko nad system pocisków ziemia-ziemia, ale również takich, które będą wystrzeliwane z powietrza albo z morza – niezależnie od przeznaczenia.

Źrodło: Kresy24.pl