19 grudnia 2018 r. w Tbilisi Ukraina, Gruzja i Mołdawia podpisały trójstronne memorandum w sprawie przeciwdziałania rosyjskiej agresji – informuje ministerstwo tymczasowo okupowanym terytoriów Ukrainy.

Zgodnie z dokumentem, kraje utworzą trójstronną platformę, w celu wymiany doświadczeniami dotyczącymi powrotu tymczasowo okupowanych terytoriów do kontroli państwa i  proklamują intencje wspólnie stawić opór kremlowskiej propagandzie i wojnie informacyjnej.

Podpisane Memorandum jest pierwszą międzyresortową platformą trzech państw w historii konfliktów, których uczestnicy są bezpośrednio zaangażowani w pokojowe rozwiązywanie konfliktów i reintegrację terytoriów tymczasowo nie kontrolowanych i okupowanych przez Federację Rosyjską na Ukrainie, w Gruzji i Mołdawii.

Przypomnijmy, po upadku muru berlińskiego i rozpadzie ZSRS Rosja podłożyła szereg geopolitycznych „bomb zegarowych” w regionie bałtycko-czarnomorskim. Są wśród nich: obwód kaliningradzki nad Bałtykiem, oderwane od Mołdawii Naddniestrze, anektowany ukraiński Krym na Morzu Czarnym oraz okupowana część Donbasu na południowym wschodzie Ukrainy. Oprócz tego Rosja oplotła siecią swoich agentów Białoruś i wciągnęła Mińsk do własnego bloku militarno-politycznego. W rezultacie Polska i kraje bałtyckie stały się najbardziej zagrożonymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej.

W pobliżu europejskich granic Kreml wznieca płomienie wojen i konfliktów. Syria, Ukraina, Mołdawia, Gruzja i Azerbejdżan – w tym pasie niestabilności Moskwa testuje metody niszczenia architektury bezpieczeństwa europejskiego i światowego.

Podsumowując należy podkreślić, że wojny w Syrii i na Ukrainie, uporczywe próby prowokowania konfliktów między Ukraińcami, Polakami, Węgrami i Rumunami, wzniecanie konfliktów na Bałkanach, a także nasilająca się wojna informacyjna przeciwko Polsce, krajom UE i USA są to przejawy globalnej pełzającej rosyjskiej wojny hybrydowej przeciwko Zachodowi i jednocześnie przeciwko każdemu poszczególnemu narodowi należącemu do kręgu cywilizacji euroatlantyckiej.

Jagiellonia.org

PRZECZYTAJ:

Bałtycko-Czarnomorska Szachownica. Strategia przetrwania w warunkach rosyjskiej wojny hybrydowej

Międzymorze może stać się niezawodną tarczą cywilizacji europejskiej i całego wolnego świata