Wczoraj, 17 września, odbyło się pierwsze spotkanie krajowych koordynatorów Trójkąta Lubelskiego z Polski, Litwy i Ukrainy w formacie wideokonferencji, informuje biuro prasowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy.

„Łączą nas nie tylko wspólne wartości i interesy, ale także wspólna odpowiedzialność za przyszłość naszych krajów i regionu, w którym żyjemy i który od kilku lat znajduje się w centrum polityki światowej”.

Wasyl Bodnar

Wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy

W trakcie negocjacji strony ustaliły, że jednym z priorytetów współpracy w ramach Trójkąta Lubelskiego będzie przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym ze strony Rosji.

„Jednym z priorytetowych tematów we współpracy jest wspólne przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym ze strony Rosji, w szczególności w walce z dezinformacją”

– napisano w komunikacie po rozmowach.

PRZECZYTAJ:

Bałtycko-Czarnomorska Szachownica. Strategia przetrwania w warunkach rosyjskiej wojny hybrydowej

„Kto panuje nad Europą Wschodnią, ten panuje nad Eurazją i całym światem” – Halford John Mackinder

Wiceministrowie zgodzili się także na rozpoczęcie trójstronnych konsultacji tematycznych na szczeblu dyrektorów resortów MSZ.

Przypomnijmy, Trójkąt Lubelski został utworzony w dniu 28 lipca 2020 roku w Lublinie przez ministrów spraw zagranicznych trzech państw europejskich: Litwy, Polski i Ukrainy. Jej celem jest rozwój współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej pomiędzy tymi państwami oraz pomoc Ukrainie w odzyskaniu integralności terytorialnej i integracji z Unią Europejską i NATO.

Jagiellonia.org

ZOBACZ TAKŻE:

Powstał Trójkąt Lubelski. Polska, Litwa i Ukraina tworzą nowy format współpracy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zaprosiło Białoruś na spotkanie Trójkąta Lubelskiego