21-22 grudnia szef polskiej dyplomacji przebywał z wizytą w Iwano-Frankiwsku, gdzie w charakterze gościa honorowego, uczestniczył w Konferencji Ambasadorów „Dyplomacja 30. Strategia silnego państwa”.

W swoim wystąpieniu skierowanym do ukraińskich dyplomatów minister Rau nawiązał do rosyjskiej propozycji tzw. „gwarancji bezpieczeństwa” przekazanej Stanom Zjednoczonym w kontekście ostatniej eskalacji napięcia pomiędzy Rosją a Kijowem. Szef polskiego MSZ podkreślił, że Ukraina podobnie jak wszystkie inne państwa, ma prawo do swobodnego decydowania o własnym losie oraz o wyborze modelu rozwoju i sojuszy, do których chce należeć. – Występujemy dziś, i zawsze będziemy występować, przeciwko imperialnym tendencjom w polityce światowej, przeciwko pojęciom takim jak „koncert mocarstw” i „strefy wpływów – podkreślił. Zaznaczył jednocześnie, że rozszerzenie NATO nie powinno być traktowane jako zagrożenie. – Rozszerzenie NATO, które jest sojuszem o charakterze obronnym, nie osłabia niczyjego bezpieczeństwa, chyba że jakieś państwo planuje agresję i obawia się, że Pakt Północnoatlantycki może ją powstrzymać – dodał.

Podczas dyskusji plenarnej „Dyplomacja ery szybkich zmian”, szef polskiego MSZ rozmawiał z ukraińskimi dyplomatami o aktualnych wyzwaniach dla regionu i Europy.

Wizyta była także okazją do spotkań z ministrem Dmytro Kułebą oraz Sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksijem Daniłowem. Szefowie dyplomacji wyrazili satysfakcję z intensyfikacji kontaktów polsko-ukraińskich, w tym tych na najwyższym szczeblu. Z zadowoleniem odnotowali pierwszy szczyt prezydentów Trójkąta Lubelskiego, który odbył się 20 grudnia w miejscowości Huta, w ukraińskich Karpatach. Ministrowie omówili kluczowe zagadnienia bieżącej agendy dwustronnej. Polski minister podkreślił poparcie Warszawy dla niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy w ramach jej międzynarodowo uznanych granic.

Podczas spotkania z Sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksiejem Daniłowem omówione zostały bieżące zagrożenia bezpieczeństwa w regionie. Szef polskiej dyplomacji przedstawił również główne kierunki działania Warszawy podczas rozpoczynającego się 1 stycznia 2022 r. przewodnictwa Polski w OBWE.

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ

Źródło: GOV.pl

PRZECZYTAJ:

Jestem przeciwnikiem ustępstw w stosunku do Rosji – Prezydent Andrzej Duda