Wyrażenie solidarności dla Ukrainy wobec rosyjskich nacisków i prowokacji oraz sytuacja bezpieczeństwa w regionie – to główne tematy szczytu Trójkąta Lubelskiego, który odbył się w Hucie na Ukrainie. To także kolejna okazja do podkreślenia, że Polska i Litwa wspierają ukraińską integrację euroatlantycką. – Dzisiaj bezpieczeństwo Ukrainy i regionu jest sprawą fundamentalną. Sąsiedzi i NATO powinni wykazać determinację przy wzmacnianiu Ukrainy – mówił Prezydent RP.

„Spotkanie w formacie Trójkąta Lubelskiego to ważny gest Prezydentów Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausėdy, którzy przed Świętami udają się na Ukrainę, żeby jasno powiedzieć, że Polska i Litwa, członkowie NATO, opowiadają się za pełnym sprzeciwem wobec działań Rosji na granicy ukraińskiej” – zapowiedział jeszcze przed wizytą szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Razem z przywódcami Litwy i Ukrainy: Gitanasem Nausėdą i Wołodymyrem Zełenskim Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w szczycie Trójkąta Lubelskiego. Główny cel spotkania to udzielenie Ukrainie wsparcia w obliczu rosyjskich nacisków i prowokacji.

Nadzwyczajny szczyt Trójkąta Lubelskiego został zwołany na prośbę Prezydenta Ukrainy. Na początku grudnia Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy rozmawiali online; przyjęli wówczas wspólne oświadczenie z okazji 30–lecia niepodległości Ukrainy. Przywódcy solidarnie wyrazili sprzeciw wobec ataków hybrydowych ze strony białoruskiego reżimu i Moskwy, podkreślili także poparcie dla integralności Ukrainy. Dziś Prezydenci podpisali tę WSPÓLNĄ DEKLARACJĘ.

– Bezpieczeństwo Ukrainy jest kwestią fundamentalną. Nie tylko nie wolno pozwolić na to, aby jakikolwiek skuteczny atak mógł zostać na Ukrainę przeprowadzony, ale przede wszystkim trzeba czynić wszystko, aby takiemu atakowi zapobiec – podkreślił podczas konferencji prasowej Prezydent RP.

– W otaczającej nas przestrzeni mamy do czynienia z dwoma kryzysami. Pierwszy to kryzys graniczny wywołany przez reżim białoruski, wspierany z Moskwy; atak ten jest odpierany przez naszych funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, wspieranych przez wojsko – mówił Andrzej Duda, akcentując, że jest także problem Litwy, bo i na litewską granicę „migranci byli brutalnie pchani”. „W każdym przypadku były to próby przełamania granicy w niedozwolonych miejscach”. – Drugi problem dotyczy intensyfikacji obecności militarnej oddziałów rosyjskich w pobliżu granicy rosyjsko–ukraińskiej i białorusko–polskiej. Te działania niepokoją nie tylko nas, ale i naszych sojuszników z NATO – dodał.

Andrzej Duda przypomniał, że w ciągu ostatnich tygodni rozmawiał z Sekretarzem Generalnym NATO, a także w formacie B9 z Prezydentem USA Joe Bidenem i naszymi partnerami z zachodu Europy. – Nasza polityka jest aktywna i wierzę, że w jej wyniku uda nam się zbudować silną platformę bezpieczeństwa – podsumował.

Źródło: Prezydent.pl, Twitter

PRZECZYTAJ:

Trójkąt Lubelski. Prezydenci Litwy, Polski i Ukrainy przyjęli wspólne oświadczenie

WSPÓLNA DEKLARACJA
PREZYDENTA REPUBLIKI LITEWSKIEJ,
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
I PREZYDENTA UKRAINY

Z okazji trzydziestej rocznicy uznania przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Litewską odzyskania Niepodległości przez Ukrainę, Prezydenci Ukrainy, Litwy i Polski:

stwierdzili, że uznanie faktu odzyskania przez Ukrainę Niepodległości, dokonane przez Rzeczpospolitą Polską jako pierwszy kraj na świecie, oraz przez Republikę Litewską, stało się ważnym kamieniem milowym na drodze do pełnego zjednoczenia Europy;

przypominając, że tradycja demokratyczna rozwijana w ramach Unii Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, a także kultywowana przez ruch „Solidarność” w Polsce, ruch reformatorski „Sąjūdis” na Litwie, Rewolucję Godności na Ukrainie oraz walkę Białorusinów o demokrację, są wyrazem silnego dążenia do wolności, praw człowieka i demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej;

podkreślili, że od tego czasu więzy prawdziwego strategicznego partnerstwa pomyślnie przeszły próbę czasu i wciąż się umacniały. Ponownie podkreślili swoje zaangażowanie w dalszy rozwój strategicznego partnerstwa między Ukrainą, Litwą i Polską, opartego na wspólnych wartościach i interesach;

potwierdzili swoje wyraźne zobowiązanie do dalszego rozszerzania współpracy w wielu dziedzinach, takich jak bezpieczeństwo i obrona, gospodarka, energia i inne, w tym w ramach formatu Trójkąta Lubelskiego. Republika Litewska i Rzeczpospolita Polska ponownie potwierdzają swoje pełne poparcie dla członkostwa Ukrainy w UE i NATO;

wyrazili wzajemne wsparcie i solidarność w obliczu kryzysu migracyjnego, sztucznie wywołanego i zaaranżowanego przez Mińsk na granicy litewsko–białoruskiej i polsko–białoruskiej, oraz zadeklarowali determinację do połączenia wysiłków, by dać odpór tym działaniom. Zauważyli również, że ten atak hybrydowy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy;

wyrazili swoje szczególne zaniepokojenie ciągle pogarszającym się stanem bezpieczeństwa i stabilności w regionie oraz ewoluującymi zagrożeniami, w tym zagrożeniami hybrydowymi, wynikającymi między innymi z trwającej agresji rosyjskiej; zgadzając się przy tym, że istnieje potrzeba podjęcia wspólnych wysiłków na rzecz wzmocnienia odporności tych państw w obliczu zagrożeń, aby przeciwdziałać im w bardziej skuteczny i skoordynowany sposób;

potwierdzili swoje silne zaangażowanie na rzecz dalszego wzmacniania europejskiego bezpieczeństwa energetycznego i w tym kontekście wyrazili głębokie zaniepokojenie projektem Nord Stream 2, który jest wyzwaniem dla bezpieczeństwa regionu europejskiego. Wyrazili gotowość do wspólnego działania w celu przeciwstawienia się monopolizacji europejskiego rynku gazu przez Rosję, która wykorzystuje energię jako narzędzie geopolityczne;

potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, rozciągających się na jej wody terytorialne;

wezwali społeczność międzynarodową do zaostrzenia sankcji wobec Federacji Rosyjskiej w związku z jej nieprzerwaną agresją na Ukrainę i po raz kolejny wezwali Kreml do deeskalacji sytuacji poprzez wycofanie wojsk z granic Ukrainy i tymczasowo okupowanych terytoriów.

02.12.2021 r.

ZOBACZ TAKŻE:

Polityka ustępstw i „nieprowokowania” Rosji jeszcze bardziej rozzuchwala Putina!