W dniu 23 sierpnia w Kijowie odbył się szczyt inauguracyjny „Platformy Krymskiej” w ramach inicjatywy Prezydenta Ukrainy w sprawie zakończenia tymczasowej okupacji Krymu, w którym wzięli udział przedstawiciele ponad 40 krajów. Wśród nich: prezydenci, premierzy, marszałkowie parlamentów, szefowie spraw zagranicznych i obrony, ministrowie innych resortów i ambasadorowie, podaje Ukrinform.

Hasło platformy krymskiej: „Krym to Ukraina: razem silniejsi”.

Prezydent RP pozdrowił zebranych w języku ukraińskim i rozpoczął przemówienie w tym języku, na co obecni na sali zareagowali owacją.

„Krym to Ukraina – wiedzą o tym wszyscy zebrani dziś w Kijowie. Nie zgadzamy się na odmienną narrację. … Stoję tu dziś przed Państwem, by powiedzieć w sposób jasny naszym ukraińskim braciom: Polacy rozumieją Waszą sytuację, uczucia, cierpienie, możecie liczyć na nasze wsparcie. … Dzisiejsze spotkanie jest dla nas także okazją, by jasno powiedzieć, że kwestia Krymu nie jest nam, Polakom, obojętna, a także nikt z nas, tu zgromadzonych, nie będzie obojętny wobec ewidentnego łamania prawa międzynarodowego praz niszczenia integralności terytorialnej Ukrainy”

– oświadczył Prezydent Andrzej Duda na szczycie Platformy Krymskiej, podaje serwis internetowy prezydenta RP.

Strony podpisały wspólną deklarację, w której oświadczyli, że uznają suwerenność, niepodległość, jedność i integralność terytorialną Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

„Uczestnicy Międzynarodowej „Platformy Krymskiej” nie uznają i nadal potępiają tymczasową okupację i bezprawną aneksję Krymu, która stanowi bezpośrednie wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego z groźnymi konsekwencjami dla prawa i porządku międzynarodowego, która chroni integralność terytorialną, jedność i suwerenność wszystkich państw”

– podaje Ukrinform.

Pełny tekst deklaracji został opublikowany na stronie internetowej Prezydenta Ukrainy.

PRZECZYTAJ:

Kijów. Spotkanie Prezydentów Polski i Ukrainy

W szczycie wzięli udział prezydenci Łotwy, Litwy, Estonii, Polski, Słowacji, Węgrów, Mołdawii, Słowenii i Finlandii; przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel; premierowie Rumunii, Gruzji, Chorwacji, Szwecji; przewodniczące parlamentów Czech i Szwajcarii; osobisty wysłannik prezydenta Joe Bidena, sekretarz ds. energii Jennifer Grengolm; minister Gospodarki i Energii Niemiec Peter Altmeier; sekretarz stanu w MSZ Norwegii Audun Halvorsen; wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis; zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Joana; sekretarz generalny Rady Europy Maria Pejczinowicz-Buric; sekretarz generalny Organizacji za demokrację i rozwój gospodarczy Ałtaj Efendijew.

Deklaracja ustanowiła Międzynarodową „Platformę Krymską” jako format doradczy i koordynacyjny mający na celu pokojowe zakończenie tymczasowej okupacji Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol przez Federację Rosyjską oraz przywrócenie kontroli Ukrainy nad terytorium w pełnej zgodności z prawem międzynarodowym.

Uczestnicy podjęli również decyzję o kontynuowaniu polityki nieuznawania nielegalnej aneksji Krymu przez Federację Rosyjską oraz rozważeniu dalszych środków politycznych, dyplomatycznych i restrykcyjnych wobec Rosji, w ramach środków, jakie przewiduje system prawny każdego uczestnika Platformy i zgodnie z odpowiednimi procedurami.

Wezwano Rosję do wypełnienia swoich zobowiązań jako siły okupacyjnej zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym i innym obowiązującym prawem międzynarodowym oraz do natychmiastowego zaprzestania wszelkich naruszeń praw człowieka i nadużyć wobec mieszkańców Krymu, aby zapewnić pełny i nieograniczony dostęp dla ustanowionych regionalnych i międzynarodowych mechanizmów monitorowania praw człowieka, w szczególności Misji Obserwacyjnej Praw Człowieka ONZ na Ukrainie i Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie, a także dla organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka.

Szczyt potwierdził swoją determinację do utrzymania presji na Rosję w celu zakończenia tymczasowej okupacji Krymu i wezwał Federację Rosyjską do konstruktywnego zaangażowania się w działania Międzynarodowej Platformy Krymskiej.

Po zakończeniu pierwszego szczytu Platformy Krymskiej Prezydent Ukrainy podziękował jej uczestnikom za wsparcie Ukrainy i wręczył uczestnikom wysokie odznaczenia państwowe, m.in. Order Księcia Jarosława Mądrego I stopnia otrzymał Prezydent Polski Andrzej Duda, a także prezydenci – Węgier, Estonii, Republiki Łotewskiej, Litwy, Finlandii, Mołdawii, Przewodniczący Rady Europejskiej i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Jagiellonia.org