Przyjęte w Polsce „antybanderowskie prawo”, jak nazywa nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej szef ukraińskiego IPN Wołodymyr Wiatrowycz, uniemożliwia historyczne dyskusje w ramach forum historyków na terytorium Polski.

Jak powiedział w komentarzu dla telewizji 112.ua dyrektor ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyr Wiatrowycz, wejście w życie nowelizacji ustawy o IPN, która przewiduje penalizację negacjonizmu tragedii Wołyńskiej i kary za propagandę „ideologii banderowskiej”, uniemożliwi prowadzenie na terytorium Polski historycznej dyskusji w ramach Ukraińsko-Polskiego Forum Historyków.

„W rzeczywistości, ta ustawa kładzie kres możliwości dyskusji, przynajmniej w Polsce, uniemożliwia prowadzenie normalnej debaty między historykami nad przyczynami, skutkami i zasięgiem konfliktu” – stwierdził szef UIPN.

Wiatrowycz podkreśla na antenie telewizji, że przyjmując nowelę ustawy, Polska narzuciła polityczną ocenę tych wydarzeń (Rzezi Wołyńskiej- red.)

Szef UIPN powtórzył znów, że przyjęte w Polsce prawo przewiduje karanie historyków za próby rewizji wydarzeń z przeszłości.

Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej wydał dziś oświadczenie, w którym proponuje, aby spotkania ukraińskich i polskich historyków były kontynuowane, ale na Ukrainie, ponieważ „w związku z nowelizacją nie może on zagwarantować ukraińskim badaczom wolności słowa na terytorium Polski”, a nawet „bezpieczeństwa podczas ich pobytu w tym kraju”.

„Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej nie widzi możliwości” kontynuacji Forum w dotychczasowym formacie, czytamy w oświadczeniu UIPN. – W związku z tym, przestrzegając wartości otwartego dialogu i wolnego dostępu do źródeł, zwracamy się do polskich kolegów z propozycją kontynuowania dyskusji historycznych na terytorium Ukrainy, gdzie nie obowiązują żadne ograniczenia czy dyktat polityczny w kwestii ocen przeszłości – czytamy.

Ukraiński IPN przypomniał, że od 2015 roku doszło do pięciu spotkań uczestników Ukraińsko-Polskiego Forum Historyków. Spotkania te odbywały się dwa razy w roku, na przemian na Ukrainie i w Polsce.

Wiatrowycz podkreśla, że „dyskusję o przeszłości należy pozostawić historykom, a nie politykom”, ponieważ wyważona dyskusja mogą być jednym z fundamentów dla wzajemnego zrozumienia.

Przypomnijmy, Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła 6 lutego rezolucję, w której stwierdza się, że przyjęte zmiany legislacyjne w Polsce „są sprzeczne z treścią i duchem strategicznego partnerstwa” polsko – ukraińskiego.

Źrodło: Kresy24.pl/pravda.com.ua/memory.gov.ua/AB