Jest odpowiedź Komisji Europejskiej na aresztowania polskich obywateli na Białorusi. Komisja wzywa białoruskie władze do natychmiastowego uwolnienia Andżeliki Borys i Andrzej Poczobuta.

Reżim Aleksandra Łukaszenki przeprowadza nagonkę na polskich obywateli. W ub. tygodniu białoruska prokuratura przeprowadzała kontrole w polskich szkołach. Wczoraj skazano na 15 dni aresztu Andżelikę Borys, szefową Związku Polaków na Białorusi. Dziś aresztowany został Andrzej Poczobut, członek zarządu Związku Polaków na Białorusi. Milicja przeprowadziła też rewizję w domu działaczki Marii Tiszkowskiej.

Głos w sprawie zajęła już Komisja Obywatelska, która wzywa białoruskie władze do natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli.

„Obserwujemy dalszą eskalację represji wobec narodu białoruskiego, w tym zaaranżowane kampanie prześladowań obrońców praw człowieka, opozycji i dziennikarzy. Wzywamy białoruskie władze do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Niedawny wyrok skazujący Andżelikę Borys i aresztowanie Andrzeja Poczobuta to wyraźny znak, że mniejszość polska jest najnowszym celem tej polityki”

– apeluje Komisja Europejska.

Źródło: PAP, Fronda.pl