Obserwując aktywność i zaangażowanie Polonii jestem przekonany, że Polonia dba o Polskę i o jej dobre imię, mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski 4 września 2018 roku, otwierając III Polonijne Forum Ekonomiczne w Krynicy.

Marszałek Senatu zadeklarował, że na jednym z najbliższych posiedzeń Senatu zostanie przedłożymy projekt ustawy zmieniającej Kodeks wyborczy. Jej celem będzie zagwarantowanie jednego miejsca w Senacie dla przedstawiciela Polonii. „Jest zgoda polityczna ze wszystkich stron. Myślę również, że i opozycja zagłosuje, to będzie następny dowód na to, że opozycja myśli podobnie w zakresie Polonii” – powiedział Marszałek.

Podczas panelu „Obrona dobrego imienia Polski i Polaków”, inaugurującego Forum, marszałek Karczewski mówił, że po przyjęciu nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Polska spotkała się z wieloma krzywdzącymi opiniami. Dlatego zdecydował się na skierowanie listu do środowisk polonijnych z prośbą o reagowanie na wypowiedzi polityków czy dziennikarzy, ukazujące się w media, zawierające fałszywe informacje.

„Jestem niezwykle zadowolony z reakcji. Widać, że Polonia żyła tym problemem. Reakcja Polonii, Państwa reakcja, była nadzwyczajna” – podkreślił marszałek.

„W kwestii obrony dobrego imienia Polski i Polaków ważna jest edukacja i tą drogą będziemy szli dotując polonijną oświatę” – zaznaczył Stanisław Karczewski. Marszałek dodał, że na potrzebę wspierania edukacji dzieci i młodzieży i kształcenie nauczycieli wskazały wszystkie środowiska polonijne. Jego zdaniem, ważne jest, aby te działania nie koncentrowały się jedynie na nauce języka polskiego, lecz także kładły nacisk na historię czy poznawanie polskiej kultury.

W debacie zabrał głos minister w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski, który mówił, że już dziś Polska jest postrzegana zupełnie inaczej niż kiedyś, a rodacy mieszkający za granicą potrafią pokazać polskiego ducha.

„My możemy wiele znaczyć, tylko też sami musimy w to uwierzyć, że jest nas dużo i nasz głos musi być wysłuchany, że te władze drugiej ojczyzny, w której Polacy mieszkają, muszą się liczyć z Polakami” – powiedział minister Kwiatkowski.

Na znaczący wkład Polaków żyjących poza krajem w budowanie wizerunki Polski wskazał także dr Zbigniew Girzyński, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zdaniem, Polacy na świecie są naszymi najlepszymi ambasadorami. Żaden konsul nie zrobi tyle, co nawet jeden zaangażowany przedstawiciel Polonii. „Polonia jest wehikułem , który możemy umiejętnie wykorzystać, aby kontaktować się z innymi nacjami. Ten wehikuł potrzebuje paliwa – mówił Giżyński.

Na Forum obecni są: wicemarszałek Senatu Maria Koc oraz senatorowie Arkadiusz Grabowski, Waldemar Kraska, Krzysztof Mróz, Grzegorz Napieralski i Marek Rocki, a także szef Kancelarii Senatu minister Jakub Kowalski.

Polonijne Forum Ekonomiczne zostało zorganizowane po raz trzeci w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Jego celem jest włączenie Polaków żyjących z dala od ojczyzny w pracę na rzecz Polski i budowanie wspólnoty narodowej, poprzez udział w ważnych wydarzeniach w naszym kraju. Forum Polonijne to również przestrzeń do dyskusji nad sprawami istotnymi dla Polonii i Polaków poza granicami. Gospodarzem Polonijnego Forum Ekonomicznego, tak jak w poprzednich latach, jest marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Na tegoroczne Polonijne Forum w Krynicy składa się pięć paneli dyskusyjnych: „Obrona dobrego imienia Polski i Polaków”, „ Młoda emigracja – czas na powrót”, „Polki – kobiety w biznesie na świecie, „Sukces polskiego produktu za granicą – jak to się robi?” oraz „Razem znaczy więcej – współpraca spółek Skarbu Państwa na rzecz budowania wizerunku Polski za granicą”.

Organizatorami Forum są Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Rada Programowa Forum Ekonomicznego.

Źródło: Kresy24.pl

PRZECZYTAJ:

Ważny apel marszałka Senatu do Polonii: „Proszę o reagowanie na przejawy antypolonizmu”