Przedstawiamy Państwu przetłumaczoną treść analizy przygotowanej przez redaktora białoruskiego oddziału międzynarodowej wspólnoty InformNapalm Denysa Iwaszyna, która została opublikowana w białoruskiej niezależnej gazecie „Nowy Czas”. Tekst poświęcony jest problematyce koncentracji Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (formacji o charakterze ofensywnym) tuż przy białorusko-ukraińsko-rosyjskim trójstyku.

Po rozpoczęciu przez Federację Rosyjską agresji wojskowej przeciwko Ukrainie, rosyjskie siły zbrojne zaczęły formować nowe jednostki wojskowe w celu zwiększenia swojego potencjału i utworzenia scalonej linii ofensywnej. Nowe rosyjskie jednostki o charakterze ofensywnym zaczęto formować bezpośrednio przy białorusko-rosyjskiej granicy już w 2016 roku. Wybór punktów dyslokacji jednostek dokonany w oparciu o ukształtowaniu terenu, obecną infrastrukturę oraz dostępne szlaki transportowe wskazują na nadanie kierunkowi białoruskiemu znaczenia strategicznego.

Od 2018 roku w punktach dyslokacji jednostek, które zostaną wskazane doszło do intensyfikacji procesu dostarczania i magazynowania broni, sprzętu oraz amunicji co stanowi dziś poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Białorusi.

Zwiększanie potencjału ofensywnego SZ FR na granicy białorusko-rosyjskiej

W kwietniu 2016 roku aktywiście wspólnoty InformNapalm jako pierwsi opisali plany SZ FR dotyczące przerzutu oddziałów 28. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej z Jekaterynburga na granicę białorusko-rosyjską. Znamiennym jest to, że w maju tego samego roku rosyjski Minister Obrony Siergiej Szojgu oświadczył, że „zostaną utworzone nowe dywizje, których celem będzie przeciwdziałanie procesowi zwiększania ilości sił NATO tuż przy rosyjskich granicach”. Białoruś nie jest jednak członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i nigdy oficjalnie nie deklarowała zamiaru przystąpienia do niego. Wręcz przeciwnie, Białoruś jest członkiem wszystkich możliwych sojuszy, które zaproponowała jej Moskwa.

Podobne komunikaty wraz z informacjami o utworzeniu „potężnej pancernej pięści” tuż przy białoruskiej granicy należy interpretować jako próby zamaskowania głównego celu, któremu służyć ma rozmieszczenie nowych obiektów wojskowych na granicy z Białorusią. Celem tym wydaje się być przygotowanie przyczółku dla sił rosyjskich, które będą mogły skutecznie zadziałać w przypadku podjęcia przez Kreml decyzji o eskalacji działań wojennych na kierunku zachodnim.

W maju 2016 roku do regionów przygranicznych – do miejscowości Elnia (obw. smoleński) oraz m. Klińce (obw. briański) przerzucono z Jekaterynburga oddziały 28. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej (Centralny Okręg Wojskowy SZ FR). Na bazie tej struktury rozpoczęto formowanie 144. Gwardyjskiej Dywizji Zmechanizowanej (JW. 61423), która funkcjonuje w ramach 20. Armii Zachodniego Okręgu Wojskowego SZ FR.

Transport dywizjonu samobieżnych haubic 152mm „Msta-S” (2S19) zmierzający w kierunku białorusko-ukraińsko-rosyjskiego trójstyku.

Na dany moment w ramach 144. Gwardyjskiej Dywizji Zmechanizowanej funkcjonują poniższe jednostki:

488. Pułk Zmechanizowany,
254. Pułk Zmechanizowany,
59. Pułk Pancerny,
856. Samobieżny Artyleryjski Pułk Rakietowy,
1259. Przeciwlotniczy Pułk Rakietowy,
Samodzielny przeciwlotniczy pułk rakietowy oraz dywizjon przeciwpancerny,

Pięć samodzielnych batalionów i trzy samodzielne kompanie.
Zaplanowano sformowanie kolejnego pułku zmechanizowanego i wzmocnienie 59. Pułku Pancernego oraz 254. Pułku Zmechanizowanego.

488. Pułk Zmechanizowany

Punkt dyslokacji – miasto Klińce (Клинцы). Miejscowość znajduje się w strefie zwiększonego promieniowania co jest efektem awarii elektrowni w Czarnobylu. Klińce znajdują się jedyne 34 km na wschód od granicy z Białorusią oraz 42 km na północ od granicy z Ukrainą. Od 2019 roku dowódcą pułku jest Władimir Nikolajewicz Korało (Владимир Николаевич Корало).

Od maja 2016 roku uralskie oddziały 28. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej przebywały na północno-zachodnich krańcach m. Klińce w okolicy przysiółka Fiłatow Chutor (Филатов Хутор), w którym powstał obóz polowy wraz z miejscem dla magazynowania broni i sprzętu wojskowego.

Obóz polowy (dolny lewy róg) oraz punkt magazynowania broni oraz sprzętu wojskowego – czerwiec 2016r. / TerraServer, DigitalGlobe

Na przełomie 2016 i 2017 roku skład osobowy jednostki został dyslokowany na obszarze nowo wybudowanego miasteczka wojskowego nr.2 (koordynaty miejsca dyslokacji: 52°44’49.4″N 32°15’02.3″E). W rezultacie analizy materiałów znajdujących się w otwartym dostępie możemy stwierdzić, że wojskowi zajmują dwa trzypiętrowe budynki przystosowane dla 300 osób każdy oraz trzy dwupiętrowe budynki przystosowane dla 200 osób każdy. Zgodnie z tymi danymi na obszarze garnizonu może znajdować się do 1200 osób.

Obszar miasteczka wojskowego nr 2. / Google Earth

Na obszarze garnizonu, zgodnie z planem generalnym powinny zostać zbudowane kolejne koszary (dwa budynki łącznie dla 400 osób) oraz powinien zostać rozbudowany jeden budynek co łącznie pozwoli na umieszczenie kolejnych 700 żołnierzy. Zgodnie z planem powstać ma niemniej jak 17 magazynów dla broni oraz sprzętu – przewidziano 470 miejsc dla maszyn bojowych. Wedle stanu z października 2019 roku z ważniejszych punktów projektu zrealizowano rozbudowę oraz budowę 5 koszar, zbudowano jadalnie dla 1000 osób, wyremontowano budynek sztabu pułku i odrestaurowano plac apelowy.

Żołnierze 488. Pułku Zmechanizowanego na placu apelowym

Na przełomie końca 2016 i początku 2017 roku rozpoczęto przerzut uzbrojenia i sprzętu stacjonującego w przysiółku Fiłatow Chutor do wsi Zajmiszcze (Займище) – południowe krańce m. Klińce (administracyjna część miasta Klińce). W tej miejscowości, pomiędzy końcem czerwca, a wrześniem 2016 roku przygotowano infrastrukturę potrzebną dla dyslokacji wozów bojowych oraz magazynowania broni i amunicji (41 km od granicy z Białorusią – koordynaty: 52°43’02.2″N 32°16’18.0″E

Park maszyn bojowych 488. Pułku Zmechanizowanego – wieś Zajmiszcze

Park maszyn bojowych 488. Pułku Zmechanizowanego – wieś Zajmiszcze

Punkt dyslokacji wozów bojowych organizowano zgodnie z zasadami formowania grupy batalionowej. Jego organizacja oraz wyposażenie świadczą o tym, że celem jednostki jest jak najszybsze opuszczenie bazy i zajęcie wskazanych pozycji w momencie ogłoszenia alarmu bojowego. Warto podkreślić, że przy organizacji bazy nie wzięto pod uwagę walorów obronnych terenu i praktycznie nie uwzględniono potrzeby maskowania sprzętu oraz budowy elementów mających na celu ochronę wozów przed potencjalnym atakiem.

Stan sprzed rozpoczęcia prac / Google Earth

Stan obecny / Google Earth

Na bazie analizy fotografii satelitarnych możemy stwierdzić, że 488. Pułk Zmechanizowany składa się z trzech batalionów zmechanizowanych, jednego batalionu pancernego, jednego dywizjonu artylerii haubic i jednego dywizjonu artylerii rakietowej.

Park maszyn bojowych 488. Pułku Zmechanizowanego – październik 2019. / TerraServer, DigitalGlobe

Sądząc po obecności specjalistycznego sprzętu wojskowego możemy zakładać, że pułk ma również oddzielne kompanie: inżynieryjną, remontową, łączności i logistyczną. Zdjęcia satelitarne ukazują następujący sprzęt wojskowy 488. Pułku Zmechanizowanego: do 30 egzemplarzy czołgów T-72, około 90 egz. BMP-2, inne bojowe pojazdy opancerzone, dziesiątki opancerzonych pojazdów wsparcia technicznego, kilkadziesiąt systemów artyleryjskich – w tym 12 egz. holowanej haubicy 152 mm 2A65 «Msta-B» oraz kilka egzemplarzy systemów wieloprowadnicowych BM-21 «Grad». Zidentyfikowano także mobilne systemy służące zapewnieniu wsparcia technicznego broni pancernej w warunkach polowych.

Park maszyn bojowych, magazyny sprzętu oraz garnizon SZ FR w wsi Zajmiszcze (miasto Klińcze) – październik 2019 / TerraServer, DigitalGlobe

Warto podkreślić, że o ile całkowita powierzchnia bazy wojskowej w Zajmiszczach w maju 2018 r. wynosiła 25 hektarów, to już w październiku 2019 r. zajmowała ona ponad 60 hektarów – obszar bazy zwiększono ponad dwukrotnie.  Wysoce prawdopodobnym jest, że terytorium tego obiektu będzie nadal powiększane z powodu wzmacniania istniejących jednostek oraz formowania nowych oddziałów.

Z lewej strony stan z maja 2018, z prawej strony stan z października 2019 / TerraServer, DigitalGlobe

254. Pułk Zmechanizowany

Istotne zwiększenie powierzchni obiektu wojskowego w m. Zajmiszcze jest powiązane z rozbudową w 2018 roku struktur kolejnej jednostki 144. Gwardyjskiej Dywizji Zmechanizowanej, której punkt dyslokacji również znajduje się w Zajmiszczach. Mowa o 254. Pułku Zmechanizowanym im. Aleksandra Matrosowa (JW. 91701).

Ilości personelu oraz sprzętu wojskowego wskazuje na to, że dana jednostka nosi charakter batalionowej grupy taktycznej. Dzięki analizie zdjęć satelitarnych możemy zakładać, że jednostka składa się z zmotoryzowanego batalionu piechoty uzbrojonego maksymalnie w 40 egz. opancerzonych wozów bojowych (przypuszczalnie BTR-80 i BTR-82A) oraz wzmocnionej kompanii czołgów (co najmniej 8 egz. – przypuszczalnie T-72BA). Ponadto na stanie jednostki znajduje się kilkadziesiąt egz. systemów artyleryjskich, w tym dywizjon holowanych haubic 152mm 2A65 „Msta-B” (wykryto 12 egz.) oraz kilka egz. systemów wieloprowadnicowych BM-21 „Grad”. Cały czas trwa proces ukompletowania jednostki do poziomu pełnowartościowego pułku.

Latem 2018 roku na obszarze, w którym rozlokowano sprzęt bojowy w m. Zajmiszcze rozpoczęto budowę koszar dla żołnierzy. W przeciągu kilku miesięcy (do końca października 2018r.) postawiono 4 budynki wzniesione z bloków modułowych – przeznaczone dla około 800 żołnierzy. Najprawdopodobniej w nich ulokowano żołnierzy 254. Pułku Zmechanizowanego.

Koszary postawione z bloków modułowych – wieś Zajmiszcze (miasto Klińcze) / TerraServer, DigitalGlobe

Wnioski

Rozpoczęcie procesu przerzutu sprzętu wojskowego z głębi Rosji nad granicę białorusko-rosyjską zbiega się z początkiem intensyfikacji działań Kremla odnoszącymi się do budowy tzw. „Państwa Związkowego Rosji i Białorusi” („Союзное государство России и Беларуси”). Nie zważając na to, że Białoruś jest jednym z najważniejszych wojskowych sprzymierzeńców FR (stworzono wspólne regionalne ugrupowanie wojenne oraz wspólny system obrony przeciwlotniczej), rosyjskie dowództwo przygotowuje wzdłuż granicy białorusko-rosyjskiej pełnowartościową linię ugrupowań ofensywnych, którą tworzą oddziały 144. Gwardyjskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Kierunki potencjalnego uderzenia jednostek 144. Gwardyjskiej Dywizji Zmechanizowanej / Google Maps

Baza wojskowa mieszcząca się w m. Klińce znajduje się jedynie 90 km na wschód od białoruskiego miasta Homel. Co ważne, miasta te są ze sobą połączone linią kolejową o znaczeniu regionalnym. W omawianej bazie wojskowej znajdują się żołnierze dawnej 28. Brygady Zmechanizowanej (przerzuceni z Jekaterynburga), którzy posiadają doświadczenie wojenne uzyskane w trakcie wojny toczonej przeciwko Ukrainie oraz w Syrii. Sformowane jednostki mają potencjał pozwalający im na przeprowadzenie operacji m. in. w ramach agresji hybrydowej, która może rozegrać się we wschodniej Białorusi w przypadku, kiedy to środki nacisku na proces integracji (pełne zespolenie Białorusi z Rosją) ze strony Kremla się wyczerpią. Oczywiście samo sformowanie omawianych jednostek na granicy białorusko-rosyjskiej stanowi czynnik bezpośredniej presji wojskowej i politycznej na przywódców Białorusi.

Autor Denys Iwaszyn. Tłumaczenie na polski: Michał Marek, InformNapalm

02.01.2020 r.