Dnia 11 kwietnia w Kijowie odbyło się posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy. – Strona polska poruszyła m.in. problem ostatnich prowokacji wymierzonych w polskie miejsca pamięci i konsulat w Łucku – powiedział Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski.
Według ministra Szczerskiego, który przewodniczy polskiej delegacji, podczas dyskusji poruszone zostały zagadnienia z zakresu polityki bezpieczeństwa, stan realizacji porozumień mińskich i perspektyw rozwoju sytuacji na wschodzie Ukrainy.
„Strona polska poruszy problem ostatnich prowokacji wymierzonych w polskie miejsca pamięci i konsulat w Łucku. Zwróci się także o informacje na temat przebiegu śledztw oraz działań strony ukraińskiej na rzecz poprawy zabezpieczenia tych miejsc na przyszłość” – zapowiedział Krzysztof Szczerski.
Jak poinformował, program posiedzenia zawierał również szereg punktów z zakresu współpracy bilateralnej, w tym współpracy gospodarczej. „Osobna sesja została poświęcona tematyce dialogu historycznego pomiędzy Polską a Ukrainą” – zaznaczył minister Szczerski.
Wizytę w Kijowie minister Szczerski rozpoczął od odwiedzenia Kościoła  św. Aleksandra i modlitwy przed krzyżem pamięci poświęconym „pomordowanym Polakom – mieszkańcom tych ziem”, który podczas swojej wizyty na Ukrainie w sierpniu 2016 roku Prezydent RP Andrzej Duda przekazał na ręce bp. Witalija Skomarowskiego.
 
Jagiellonia.org / Prezydent.pl / pap