– Wybór Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ to zwieńczenie kilkuletnich starań polskiego rządu – podkreślił minister Witold Waszczykowski podsumowując wybór naszego kraju na niestałego członka elitarnego grona państw, które podejmuje najważniejsze decyzje w zakresie pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

– To duże zwycięstwo polskiej dyplomacji i ważny sukces w naszej polityce zagranicznej – ocenił minister. – To potwierdzenie, że podmiotowa polityka zagraniczna przynosi sukcesy. Zaczynamy działać globalnie, nie boimy się poważnych wyzwań – dodał. Udział w wyborach do Rady Bezpieczeństwa ONZ stanowił zwieńczenie oficjalnej wizyty szefa MSZ w Nowym Jorku.

W piątek 2 czerwca 2017 r. Polska została po raz szósty wybrana na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Podczas głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku kandydaturę Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ poparło 190 państw. Tak wysoki wynik świadczy o uznaniu wkładu Polski w utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zaufaniu, jakim darzy nasz kraj społeczność międzynarodowa. Kampania na rzecz niestałego członkostwa Polski została oficjalnie zainaugurowana przez prezydenta Andrzeja Dudę i ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego 16 września 2016 roku.

W czasie kampanii na rzecz niestałego członkostwa w RB ONZ Polska promowała się jako państwo wierne uniwersalnym wartościom, takim jak wolność, przestrzeganie prawa międzynarodowego i poszanowanie praw człowieka.

– Tłumaczyliśmy, że jesteśmy państwem, które od lat przyczynia się do stabilności międzynarodowej. Nie jesteśmy tylko konsumentem, ale też dostarczycielem bezpieczeństwa – zapewnił minister Waszczykowski. – Chcemy m.in. angażować się w rozwiązywanie problemów kontynentu afrykańskiego. Oczywiście pozostaniemy także aktywni w sprawach związanych z naszym bezpośrednim sąsiedztwem, w szczególności z sytuacją na Ukrainie – powiedział szef MSZ. Dodał przy tym, że Polska swoje członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa chce wykorzystać do zwrócenia uwagi społeczności międzynarodowej na problemy o charakterze globalnym, które uznaje za najbardziej istotne dla zapewnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. – Mam tu na myśli szczególnie terroryzm, zbrodnie przeciwko ludzkości oraz nieprzestrzeganie podstawowych zasad prawa międzynarodowego – wymienił minister Waszczykowski.

Jak zauważył szef polskiej dyplomacji, kontakty nawiązane w czasie kampanii same w sobie stanowią duży kapitał. – Wiele państw motywowało poparcie dla naszej kandydatury tym, że mamy doskonałe relacje dwustronne. Kampania przyniosła również wzmocnienie naszych relacji politycznych z państwami znacznie oddalonymi od Polski. Wierzę, że te relacje przyniosą w najbliższej przyszłości ożywienie wymiany gospodarczej – zapowiedział minister Waszczykowski.

Polska rozpocznie swoją dwuletnią kadencję 1 stycznia 2018 r. Razem z Polską do Rady Bezpieczeństwa ONZ na kadencję 2018-2019 wybrane zostały Kuwejt, Gwinea Równikowa, Peru i Wybrzeże Kości Słoniowej. W wyborach uzupełniających do grupy Europy Zachodniej wybrana została Holandia, która zastąpi Włochy i będzie sprawować mandat niestałego członka RB ONZ w 2018 r.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych