Polska przegoniła pod względem dochodu na mieszkańca drugi po Grecji kraj zachodniej Europy, Portugalię. Jak informuje „Rzeczpospolita” powołując się na dane MFW:

„Wiadomość jest symboliczna, ale oznacza też początek długotrwałego trendu. Dochód na mieszkańca z uwzględnieniem realnej mocy nabywczej walut narodowych wyniósł w 2019 r. w Polsce 33 891 dolarów, nieco więcej niż w Portugalii (33 665 USD)”.

Dziennik dodał też, że polska gospodarka zgodnie z przewidywaniami MFW ma w tym roku rozwijać się w tempie 1,6 proc., podczas gdy Polska – 3,1. Oznacza to, że różnica ta będzie się powiększać.

Źrodło: PAP, Fronda.pl