Jak informuje portal kresy24.pl, 25 listopada 2016 r. w Mościskach pod Lwowem odbył się pogrzeb szczątek 27 żołnierzy Wojska Polskiego, tym dwóch oficerów, poległych w czasie bitwy stoczonej z wojskami niemieckimi na przedpolach Lwowa we wrześniu 1939 roku.

Uroczystość pogrzebowa rozpoczęła się Mszą Świętą o godzinie 11 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Mościskach.

Żołnierze zostali pochowani na miejscowym cmentarzu rzymskokatolickim, na którym w zeszłym roku pochowano szczątki 111 obrońców ojczyzny. Warto zaznaczyć, że na tym cmentarzu 77 lat wcześniej chowani byli żołnierze polegli w 1939 roku, w tym ppłk Marian Skrzynecki – ostatni dowódca 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Cmentarz ten ma być docelowo miejscem spoczynku wszystkich poległych w walkach o Lwów żołnierzy WP.

W uroczystości udział wziął Minister Obrony Narodowej RP Antoni Macierewicz, wiceminister Obrony Ukrainy, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Sejmu i Senatu RP, województwa podkarpackiego oraz władze lokalne.

– Ten pochówek, tak późny, ale tak znaczący, jest dzisiaj dla nas wielkim przesłaniem o współpracy naszych narodów, o współpracy naszych państw, o zdolności wspólnego przeciwstawiania się każdemu najeźdźcy, każdemu wrogowi, który chciałby zniszczyć pokojowe życie Ukrainy, zniszczyć pokojowe życie Polski – powiedział w swoim przemówieniu minister Antoni Macierewicz. Zaznaczył, że pod Lwowem ginęli żołnierze różnych wyznań, ale jednej Rzeczpospolitej. Wśród nich byli Polacy, Ukraińcy i Huculi.

Fundacja Wolność i Demokracja we współpracy z Konsulatem RP we Lwowie oraz Polskim Harcerstwem na Ukrainie od trzech lat prowadzi projekt Strażnicy Narodowej Pamięci współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Senat RP mający na celu odnalezienie miejsc pochówku poległych wtedy żołnierzy WP oraz należne ich upamiętnienie.

Przez ten czas w przeprowadzaniu kwerendy terenowej w poszukiwaniach udział wzięła polska młodzież ze Lwowa, głównie harcerze, a także studenci z Warszawy, Wrocławia czy Krakowa. Efektem poszukiwań jest odnalezienie mogił – pojedynczych i zbiorowych – żołnierzy idących na odsiecz Lwowa.

Przez lata dzięki wsparciu miejscowej ludności i Polaków mieszkających na terenie zachodnich obwodów Ukrainy, głównie obwodu lwowskiego, udało się zlokalizować kilka takich mogił. Mimo ekshumowania szczątków blisko 140 polskich żołnierzy, zaledwie kilku z nich udało się zidentyfikować. Wśród nich są Bernard Korabiowski, Józef Gwoździański i Tadeusz Zmelonek.

Żołnierze którzy zostali pochowani w mościskach starali się przebić przez oddziały niemieckie, okrążające Lwów od strony zachodniej aby wesprzeć obrońców Lwowa i stworzyć tam trwały punkt oporu. W walkach tych poległo nawet 2000 Polaków. Pomimo heroicznej postawy i szeregu sukcesów, jak rozbicie pułku SS „Germania” w nocnej walce na bagnety pod Mużyłowicami, polscy żołnierze musieli złożyć broń.

Teraz, po 77 latach szczątki żołnierzy WP pochowane w mogiłach rozsianych po polach i lasach zostali uroczyście pochowane na mościskim cmentarzu parafialnym.

Jagiellonia.org / Kresy24.pl

Wideo: Kurier Galicyjski TV