Ekscelencjo, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu Rzeczypospolitej i w imieniu własnym za zaproszenie na te uroczystości. Dzisiejsze ważne uroczystości, symboliczne uroczystości, 25-lecia niepodległości Ukrainy i istnienia nowego państwa ukraińskiego.

Cieszę się z tego zaproszenia z kilku przyczyn. Po pierwsze, dlatego, że stanowi ono wyraz docenienia i podkreślenia tego, że Polska przez te 25 lat cały czas stała przy Ukrainie. Byliśmy pierwszym państwem, które uznało niepodległość Ukrainy, 2 grudnia 1991 roku. Staliśmy przy Ukrainie w trudnych dla niej momentach, w czasie Pomarańczowej Rewolucji w czasie Rewolucji Godności. Stoimy także i dzisiaj, kiedy cały czas trwa ten niezwykle trudny dla Ukrainy czas konfliktu we wschodniej części państwa ukraińskiego i okupacji Krymu.

Polska w związku z tym, była, jest i wierzę w to, że będzie trwała przy Ukrainie, wspierając i europejskie dążenia Ukrainy, i transatlantyckie dążenia Ukrainy. Myślę zresztą, że wielokrotnie dawaliśmy temu wyraz nie tylko poprzez taką obecność jak dzisiejsza, ale także poprzez aktywną pracę na rzecz zbliżenia Ukrainy choćby z Sojuszem Północnoatlantyckim, co realizowaliśmy nie tak dawno przygotowując się do szczytu NATO w Warszawie, szczytu, którego związku z tym byliśmy gospodarzem, gdzie kwestia Ukrainy, bezpieczeństwa Ukrainy, a zatem bezpieczeństwa także i w Europie Środkowo-Wschodniej, była istotną częścią obrad państw sojuszu. Realizowanych zresztą przy udziale i w obecności Pana Prezydenta i ukraińskiej delegacji, gdzie przyjęto pakiet pomocowy dla Ukrainy, który mam nadzieję, że będzie stanowił dla państwa ukraińskiego istotną pomoc w tym trudnym czasie i w budowaniu sfery bezpieczeństwa – bezpieczeństwa Ukrainy i podkreślam to jeszcze raz – budowania sfery bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, a więc naszego regionu, które w efekcie przekłada się generalnie na bezpieczeństwo europejskie. Takie są doświadczenia historyczne i chyba nikt co do tego nie ma wątpliwości.

Proszę Państwa, odbyliśmy dzisiaj z Panem Prezydentem Petrem Poroszenką bardzo dobre rozmowy. Ponowiłem zaproszenie dla Pana Prezydenta do odbycia oficjalnej wizyty w Warszawie, jest propozycja, żeby ta wizyta odbyła się w grudniu, może uda się tak zgrać nasze harmonogramy pracy, żeby odbyła się ona 2 grudnia, czyli właśnie w tym symbolicznym dniu 25-lecia uznania przez Polskę niepodległości państwa ukraińskiego. Bardzo bym się z tego cieszył, gdyby ta wizyta mogła się odbyć właśnie w tym dniu.

Panie Prezydencie, dziękuję, że mogliśmy dzisiaj razem stać na Majdanie, uczestnicząc w tej uroczystości, chyląc głowę nad pamięcią tych, którzy polegli ostatnio w obronie właśnie dokładnie niezawisłości, niepodległości państwa ukraińskiego, ukraińskich żołnierzy, którzy zginęli broniąc Ukrainy. Dziękuję, że w defiladzie uczestniczyli także Polscy żołnierze w ramach Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady, gdzie nasi żołnierze wspólnie realizują standardy funkcjonowania wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego, która także stanowi ten widomy znak zbliżenia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Cieszę się, że byli Polscy żołnierze, że Polska flaga także była niesiona w tej paradzie, obok flag bohaterskich oddziałów, które bronią dzisiaj wolności Ukrainy, jako flaga państwa zaprzyjaźnionego, jako flaga państwa sojuszniczego, jako flaga państwa wspierającego, niepodległość i dzisiejsze dążenia Ukrainy w kierunku europejskim i transatlantyckim.

Oczywiście, proszę Państwa, rozmawialiśmy z Panem Prezydentem także o tych sprawach trudnych, o tych sprawach związanych z historią, o sprawach związanych z pamięcią historyczną. Będziemy kontynuowali dialog w tym zakresie, będziemy starali się obydwaj, żeby był on jeszcze bardziej produktywny niż do tej pory. Możecie Państwo się spodziewać i naszych uzgodnień i wspólnych działań w tym zakresie, mam nadzieję, że już w grudniu będziemy w stanie mówić o konkretach. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi za zaproszenie na dzisiejsze uroczystości, jeszcze raz także dziękuję Panu Prezydentowi za zaproszenie na spotkanie z korpusem dyplomatycznym Ukrainy. To spotkanie będzie miało miejsce już wkrótce, będę tam miał możliwość wystąpienia przede wszystkim wobec ukraińskich ambasadorów, reprezentujących Ukrainę na całym świecie. Cieszę się z tego wystąpienia, mam nadzieję, że będzie to wystąpienie, które – co może z góry zapowiem – pokaże pewne priorytety w polskiej polityce zagranicznej, te priorytety w których kwestia Ukrainy, bezpieczeństwa i budowy wspólnej architektury wolności i właśnie niezawisłości naszych państw, a także bezpieczeństwa naszego regionu, będzie zajmowała miejsce kluczowe.

Panie Prezydencie, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, dziękuję Państwu za wysłuchanie tego wystąpienia. Do zobaczenia.