Sekretarz stanu w MON Tomasz Szatkowski uczestniczył w uroczystościach 25. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości. W czasie wizyty spotkał się z ukraińskim wiceministrem resortu obrony.

24 sierpnia br. wiceminister Tomasz Szatkowski spotkał się w Kijowie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem wiceministrem obrony Ihorem Dołgowem. Omówiono m.in. zagadnienia związane z sytuacją bezpieczeństwa w regionie oraz stan aktualnie realizowanych dwustronnych projektów wojskowych i wojskowo-technicznych.

Ważnym wątkiem rozmowy była współpraca trójstronna w ramach brygady litewsko-polsko-ukraińskiej (LITPOLUKRBRIG). Wielonarodową Brygadę LITPOLUKRBRIG utworzono 19 września 2014 roku, na mocy umowy ministrów obrony narodowej Polski, Litwy i Ukrainy. Pełna gotowość bojowa brygady, stacjonującej obecnie w Lublinie, planowana jest na styczeń 2017 roku. Docelowo będzie liczyć około 3,5-4 tys. żołnierzy. Przedstawiciele trzech państw tworzących brygadę są przyporządkowywani na stanowiska dowódcy, zastępcy dowódcy oraz szefa sztabu rotacyjnie, na okres trzech lat. Obecnie LITPOLUKRBRIG dowodzi Polak, generał brygady Adam Joks.

Warto wspomnieć, iż w defiladzie z okazji odzyskania niepodległości przez Ukrainę udział wzięli żołnierze z pododdziału 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, afiliowanego do LITPOLUKRBRIG.

Od 14 lipca na Ukrainie przebywa 27 polskich żołnierzy, którzy wchodzą w skład Połączonej Międzynarodowej Grupy Szkoleniowej (Joint Multinational Training Group – Ukraine – JMTG-U). Grupę tworzą podoficerowie – instruktorzy różnych specjalności wojskowych. Żołnierze będą prowadzić szkolenie strzelców, obsługi moździerzy, armat przeciwlotniczych, granatników i tym podobnych.

defence24.pl