Pierwszy raz w oficjalnym dokumencie ONZ Federacja Rosyjska została nazwana państwem-okupantem, a Krym i miasto Sewastopol – terytorium tymczasowo okupowanym. Rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ poparły 73 kraje członkowskie, 76 wstrzymało się od głosu, 23 głosowały przeciwko rezolucji.

Projekt rezolucji w sprawie praw człowieka na Krymie przedstawiła Ukraina przy poparciu 38 krajów, w tym USA, Wielkiej Brytanii i Francji. Rosyjskie przedstawicielstwo przy ONZ nazwało to próbą wywarcia nacisku na Moskwę.

W przyjętym wczoraj dokumencie potępiono „ograniczenie praw człowieka, dyskryminujące praktyki wobec mieszkańców tymczasowo okupowanego Krymu, w tym Tatarów krymskich, Ukraińców i osób, które należą do innych grup etnicznych i religijnych ze strony rosyjskich władz okupacyjnych”.

Rezolucja potwierdza integralność terytorialną Ukrainy i wzywa Rosję do zapewnienia swobodnego dostępu do monitorowania praw człowieka. Zawiera ponadto apel do Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka o przygotowanie odrębnego raportu na temat sytuacji na Krymie.

Jagiellonia.org / Kresy24.pl