Niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci tymczasowo zawiesiła proces certyfikacji Nord Stream 2 AG jako operatora rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2, czytamy w oświadczeniu na stronie internetowej regulatora.

„Po dokładnym przestudiowaniu dokumentacji agencja doszła do wniosku, że certyfikacja operatora gazociągu Nord Stream 2 będzie możliwa tylko wtedy, gdy operator ten będzie zorganizowany w formie prawnej zgodnie z niemieckim prawem” – czytamy w oświadczeniu.

Szwajcarska spółka Nord Stream 2 AG zdecydowała się nie zmieniać dotychczasowej formy prawnej, ale założyć spółkę zależną zgodnie z niemieckim prawem wyłącznie do zarządzania niemieckim odcinkiem gazociągu.

„Ta spółka zależna ma stać się właścicielem i operatorem niemieckiego odcinka gazociągu. Wtedy spółka zależna musi spełnić wymagania niezależnego operatora przesyłowego, określone w niemieckim prawie energetycznym” – wyjaśniła agencja.

Procedura certyfikacji zostanie zawieszona do czasu przeniesienia głównych aktywów i zasobów ludzkich do spółki zależnej, a agencja może sprawdzić, czy dokumentacja ponownie przesłana przez spółkę zależną jako nowy wnioskodawca jest kompletna.

„Kiedy te wymogi zostaną spełnione, agencja będzie mogła odnowić swoją ekspertyzę fachową w pozostałych czterech miesiącach ustawowego okresu, przygotować projekt decyzji i przedłożyć go Komisji Europejskiej do wniosków, zgodnie z przepisami dotyczącymi rynku wewnętrznego UE” – czytamy w oświadczeniu.

Jagiellonia.org

PRZECZYTAJ: