Oświadczenie MSZ w związku z czwartą rocznicą nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję.

Mijają 4 lata od napaści Rosji na Ukrainę i grabieży Krymu. Tzw. referendum 16 marca 2014 było zaprzeczeniem fundamentalnych wartości demokracji i poszanowania prawa. Naruszenie integralności terytorialnej suwerennego państwa i nielegalna okupacja przekreśliły dorobek pokojowego zakończenia konfrontacji zimnowojennej i wzajemnego otwarcia się społeczności międzynarodowej i Rosji na współpracę na przełomie tysiącleci.

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec działań Rosji w stosunku do Ukrainy. Opowiadamy się za poszanowaniem spójności terytorialnej Ukrainy i uznajemy Krym jako część ukraińskiego państwa. Wraz z demokratyczną wspólnotą międzynarodową ponawiamy apel do Rosji o zaprzestanie okupacji Krymu i wycofanie się z obranej strategii wykorzystania siły do realizacji polityki zagranicznej. Powyższe przyczynia się do wzrostu niestabilności światowego systemu bezpieczeństwa i grozi dalszą eskalacją napięcia w stosunkach międzynarodowych.

Nie zgadzamy się na prowadzoną przez Rosję politykę gwałtu i zastraszenia, w tym wobec mniejszości narodowych na Krymie.

Dopóki Rosja nie powróci do stosowania reguł prawa międzynarodowego, będzie boleśnie odczuwać tego skutki w postaci sankcji i izolacji.

Biuro Rzecznika Prasowego,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

ZOBACZ TAKŻE:

Krym to Ukraina – oświadczenie Departamentu Stanu USA