Ruszyła renowacja kolejnego cmentarza wojennego na Białorusi. Członkowie pododdziału Związku Piłsudczyków RP na Białorusi wspólnie z dyplomatami Ambasady RP w Mińsku przystąpili 26 sierpnia do prac porządkowych na cmentarzu wojennym w Dołhinowie w rejonie wilejskim.

Cmentarz w Dołhinowie, na którym spoczywają żołnierze armii niemieckiej i rosyjskiej z 1915 roku oraz żołnierze Wojska Polskiego i , polegli w  roku, został urządzony na przełomie lat 20. i 30. XX stulecia. Władze II Rzeczpospolitej na podstawie zobowiązań prawnych, nałożonych na Rzeczpospolitą Polską w ramach Traktatu Wersalskiego i Traktatu Ryskiego zadbały o wojenne pochówki, stawiając jednakowe nagrobki i  wszystkim pogrzebanym na cmentarzu żołnierzom. Solidnie wykonane  dotrwały do naszych czasów w dość dobrym stanie.

W trakcie prac renowacyjnych, podjętych przez piłsudczyków z Białorusi i akredytowanych w jej stolicy polskich dyplomatów, oczyszczono i zaimpregnowano specjalistycznymi środkami wszystkie elementy betonowe oraz uzupełniono ubytki. W kolejnym etapie prac groby zostały pomalowane, oraz zabezpieczone i uzupełnione ozdobnym żwirkiem.

Ze względu na dość duży rozmiar cmentarza oraz konieczność dowozu materiałów prace renowacyjne potrwają na nim do połowy września.

Cmentarz w Dołhinowie został wyznaczony jako miejsce pochówku żołnierzy KOP z pobliskiej strażnicy Pohost. Prace poszukiwawcze, prowadzone na nim przez 52. batalion Armii Białoruskiej oraz specjalistów Instytutu Pamięci Narodowej RP mają rozpocząć się 4 września.

Oddział Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi został powołany jako potwierdzenie wskrzeszenia tradycji piłsudczykowskich w tym kraju. Na jego czele stoi Denis , lider działającej w obwodach witebskim i mińskim Grupy Wolontariuszy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Organizacyjnie, kierowana przez Krawczenkę i działająca na Białorusi Grupa Wolontariuszy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, jest przez kierownictwo Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej (ZPRP) przypisana do Oddziału ZPRP w Szczuczynie (miejscowość w powiecie grajewskim województwa podlaskiego), jako działająca przy tym oddziale drużyna.

2 czerwca br., najaktywniejsi działacze na czele z Denisem Krawczenką wzięli udział w II Ogólnopolskim Zjeździe Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, który odbył się w Szczuczynie.

Denis Krawczenko za krzewienie patriotyzmu i opiekę nad miejscami polskiej pamięci narodowej na Białorusi został odznaczony Srebrnym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Brązowe  Honorowe ZPRP zostały przyznane przez zarząd tej organizacji kolegom Denisa Krawczenki z Białorusi, między innymi Czesławowi Remizowiczowi oraz Janowi i Stefanowi Łopackim.

Denis Krawczenko poznał osobiście także prezesa Zarządu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Generała Stanisława Władysława Śliwę, który to złożył swojemu młodemu koledze zza wschodniej granicy Polski propozycję założenia na Białorusi statutowej struktury organizacyjnej ZPRP, czyli Oddziału ZPRP na Białorusi.

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją, której członkowie uważają się za spadkobierców ruchu piłsudczykowskiego i Związków Strzeleckich II Rzeczypospolitej Polskiej i są otwarci na współpracę z każdą siłą polityczną, bądź społeczną, które w myślach i dokonaniach Pierwszego Marszałka Polski widzą inspirację do pracy dla Ojczyzny i Państwa Polskiego.

Materiał przygotowano na podstawie relacji konsula RP w Mińsku Adama Kaczyńskiego i Denisa Krawczenki, kierownika pododdziału Związku Piłsudczyków RP na Białorusi, zdjęcia minsk..gov.pl

Jagiellonia.org / kresy24.pl