W trakcie dzisiejszej konferencji „Europa Karpat” głos zabrał m.in. minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Otworzył tym samym jeden z paneli dyskusyjnych, pt. „Przyszłość Unii Europejskiej – doświadczenia i cele narodowe”.

„Stanowczo sprzeciwiamy się fizycznej i ideologicznej interwencji Rosji w sprawy ukraińskie”

– powiedział Czaputowicz.

Zaznaczył, że Polacy jako mieszkańcy środkowej Europy są wyczuleni na próby ingerowania na próby ingerowania w sprawy wewnętrzne państw członkowskich i dzięki temu szybciej zauważają:

„[…] podwójne standardy ponadnarodowych instytucji i nie godzimy się na ich niewłaściwie pojętą rolę”.

Dodał też, że żadne decyzje dotyczące losów państw naszego regionu nie powinny być podejmowane „nad ich głowami”. Zaznaczył też, że jesteśmy naturalnym sojusznikiem Ukrainy oraz innych państw Europy Zachodniej, które są na drodze do pełnej demokratyzacji.

Źródło: PAP, Fronda.pl