FOT: M. JÓZEFACIUK. KANCELARIA SENATU

Senacka Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą na posiedzeniu 27 maja br. zapoznała się z informacją Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jana Dziedziczaka na temat finansowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 r.

Pełnomocnik rządu ds. Polonii poinformował, że w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości funkcjonowania organizacji i instytucji polonijnych podjęta została w tym roku decyzja o uproszczonym trybie ubiegania się o środki na pomoc Polonii z pominięciem konkursu ofert. Minister podkreślił, że w kolejnych latach konkurs ofert zostanie przeprowadzony.

Minister poinformował też, że przede wszystkim zadbano o media polonijne i polskie poza granicami, z uwagi na ich kulturotwórczą, integrującą rolę i podtrzymywanie polskiej tożsamości narodowej, a także funkcje, które pełni radio, media internetowe w czasach epidemii.

„Doskonale wiemy, że upadek mediów polonijnych i wyzwania związane później z ich odtworzeniem są nieporównywalnie trudniejsze niż ich utrzymanie. Jak wypowiedzą siedzibę, sprzedadzą sprzęt, zlikwidują redakcję” – cytuje słowa pełnomocnika PAP.

Pytany przez senatorów do kiedy mogą być składane wnioski o dotacje polonijne odpowiedział, że oferty będą rozpatrywane do czasu wyczerpania środków.

Minister poinformował, że od 6 marca organizacje polonijne złożyły 211 wniosków o wsparcie.

„70 dotyczyło zakresu kultury, 68 zakresu edukacji, 39 wzmacniania organizacji polonijnych, 18 – natury pomocy charytatywnej, 16 było wniosków medialnych” – wymienił.

Do tej pory rozstrzygnięto oferty na łączną kwotę 11 mln 542 tys. zł, co stanowi blisko 20 proc. kwoty przewidzianej na zadania polonijne.

Senatorowie pytali też, czy w związku z epidemią ograniczone zostaną środki na polonijną pomoc. W ocenie ministra środki mogą być zmniejszone o ok. 10 proc. Minister przypomniał, że z uwagi na epidemię, nie zostaną m.in. zorganizowane kolonie dla dzieci polskich z zagranicy, nie odbędzie się wiele wydarzeń, kongresów, spotkań, festiwali. Dodał, że część tych pieniędzy zostanie wykorzystana na pomoc charytatywną, część zapewne na edukację za pośrednictwem internetu.

Źrodło: Kresy24.pl za senat.gov.pl