Z głębokim smutkiem żegnam śp. Ks. Jana Niemca
Biskupa Pomocniczego
Diecezji Kamieniecko- Podolskiej na Ukrainie

Odszedł od nas przyjaciel i duchowy ojciec Polaków na Wschodzie.
Inicjator wydarzeń patriotycznych, strażnik polskości,
który z pełnym oddaniem integrował narodową wspólnotę.

Uczestnik bezkompromisowej walki z komunistycznym reżimem.
Za niezłomną postawę odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz Krzyżem Wolności i Solidarności

Księdza biskupa zapamiętamy jako człowieka modlitwy i czynu.
Kapłana – intelektualistę, głęboko zaangażowanego w rozwój
Wyższego Seminarium Duchownego w Gródku Podolskim.

Rodzinie, przyjaciołom oraz wszystkim Rodakom
składam najgłębsze wyrazy współczucia.

Jan Dziedziczak
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą