Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wystosowało do krajów – stron Memorandum Budapesztańskiego apel, o jak najszybszego konsultacje w sprawie przestrzegania jego warunków. Ukraina oczekuje zajęcia stanowiska w związku z incydentem z 25 listopada, gdy siły specjalne Rosji w Cieśninie Kerczeńskiej aresztowały ukraińskie kutry wojenne wraz załogą, oskarżając marynarzy o naruszenie granic państwowych Federacji Rosyjskiej.

Kijów żąda „natychmiastowego przerwania agresji Rosji przeciwko niej”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy stoi na stanowisku, że to„kolejny akt zbrojnej agresji … rozpętanej przez Federację Rosyjską 20 lutego 2014 roku”.

Ministerstwo przypomniało, że kraje uczestniczące w memorandum budapeszteńskim zobowiązały się już nigdy nie używać broni przeciwko Ukrainie w zamian za rezygnację ze statusu państwa atomowego.

5 grudnia 1994 roku, na szczycie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Budapeszcie, Ukraina podpisała „Memorandum o gwarancjach bezpieczeństwa w związku z dołączeniem Ukrainy do porozumienia o nierozprzestrzenianiu broni atomowej”.

Umowę, zawartą w stolicy Węgier, podpisały także USA, Wielka Brytnia i Rosja jako kraje gwarantujące suwerenność i bezpieczeństwo Ukrainy w zamian za rezygnację z broni atomowej.

Zgodnie z zapisami Memorandum, w zamian za zgodę strony ukraińskiej na wydanie całości broni atomowej i środków jej przenoszenia, pozostających na jej terytorium po rozpadzie ZSRR, kraje-sygnatariusze gwarantowały:

– poszanowanie niezależności, suwerenności i granic Ukrainy,
– powstrzymanie się od groźby wykorzystania siły zbrojnej przeciwko niezależności politycznej Ukrainy,
– powstrzymanie się od nacisku ekonomicznego,
– domaganie się niezwłocznych działań od Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu pomocy Ukrainy, gdyby ta stała się ofiarą agresji lub groźb takiej agresji, w tym z wykorzystaniem broni atomowej,
– niestosowania broni atomowej, z wyjątkiem przypadków napaści na ich terytorium lub ich sojuszników.

Podobne porozumienia podpisały tego samego dnia byłe republiki sowieckie Białoruś i Kazachstan.

Źródło: Kresy24.pl, svaboda.org

PRZECZYTAJ:

24. rocznica Memorandum Budapeszteńskiego. Ukraina może przywrócić potencjał nuklearny