– Wszyscy wiemy jedno: jesteśmy silni wtedy, kiedy jesteśmy razem, jesteśmy silni wtedy, kiedy panuje między nami zgoda, kiedy jest między nami przyjaźń i kiedy razem stajemy w jednym szeregu. Wtedy budzimy respekt i znacznie trudniej się zdecydować na jakikolwiek akt agresji wobec nas – podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda, który razem z Prezydent Litwy Dalią Grybauskaitė i Prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką złożył wizytę w kwaterze głównej litewsko-polsko-ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego w Lublinie. Polski Prezydent dodał: – W ostatnich latach, niestety, różnego rodzaju aktów agresji nie brakuje. Jest też wiele obaw, które są podsycane. Cieszę sie ogromnie, że nasi żołnierze razem służą, doskonalą się i pokazują naszym społeczeństwom, że jest jedność i przyjaźń pomiędzy naszymi państwami, narodami, i – mogę śmiało powiedzieć – pomiędzy Prezydentami.

Andrzej Duda przypomniał, że dzień wcześniej w Warszawie wspólnie z Dalią Grybauskaitė przyjął deklarację o zacieśnieniu współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obronności między Polska a Litwą. – Mówiliśmy o wspólnym uczestnictwie w Dowództwie Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w Elblągu, mówiliśmy, że włączamy w ramy tego dowództwa nasze jednostki – dodał Prezydent. – A dzisiaj rozmawiamy o współpracy z tym zakresie także z naszym wielkim sąsiadem Ukrainą, który ma aspiracje przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Andrzej Duda przyznał, że czuje wielką satysfakcję, że ukraińscy żołnierze służą razem z żołnierzami Polski i Litwy, opierając działalność operacyjną na procedurach funkcjonujących w NATO. – Dzięki temu żołnierze z Ukrainy mogą doskonalić się z NATO-wskich procedur i przygotowują się do przyszłej służby w ramach NATO, wzmacniając perspektywę obecności Ukrainy w tym sojuszu – podkreślił podczas konferencji prasowej.

Wcześniej Prezydenci spotkali się z żołnierzami, odwiedzili Centrum Dowodzenia, a następnie obserwowali trening sztabowy pod kryptonimem Brave Band’19. To szkolenie organizowane jest cyklicznie, by pogłębić współpracę między żołnierzami z różnych krajów oraz udoskonalać procedury zgodne ze standardami NATO. Pozwala też wymienić doświadczenia wynikające m.in. z udziału żołnierzy ukraińskich w operacji na wschodzie Ukrainy. Zwrócił na to uwagę Andrzej Duda: – To nie jest tak, że tylko polscy i litewscy żołnierze oferują coś żołnierzom ukraińskim. Wszyscy wiemy, że od 2014 r. Ukraina jest w trudnej sytuacji; część Ukrainy jest okupowana przez Rosję. Ukraińscy żołnierze naprawdę tam walczą, mają doświadczenie wojenne i dzielą się tym z naszymi żołnierzami.

W skład LITPOLUKRBRIG wchodzi dowództwo i sztab w międzynarodowej obsadzie, trzy bataliony manewrowe oraz pododdziały różnych rodzajów wojsk. Litwa, Polska i Ukraina wydzielają żołnierzy do dowództwa i sztabu LITPOLUKRBRIG po jednym batalionie manewrowym oraz plutonie żandarmerii wojskowej do międzynarodowego komponentu żandarmerii wojskowej. Pozostałe pododdziały wsparcia bojowego i zabezpieczenia afiliowane są z Sił Zbrojnych RP.

Trzonem Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady są: litewski Batalion Ułanów im. księżnej Birutė, ukraiński 1. batalion desantowo-szturmowy 80. Brygady Desantowo-Szturmowej, oraz polski 5. batalion strzelców podhalańskich. Ponadto do Brygady afiliowano również batalion dowodzenia Wielonarodowej Brygady z Lublina oraz pododdziały rodzajów wojsk z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich: 14. dywizjon artylerii samobieżnej, 21. dywizjon artylerii przeciwlotniczej, 16. batalion saperów oraz 21. batalion logistyczny. W strukturze Brygady znajdują się również jednostki wsparcia bojowego oraz zabezpieczenia niższego szczebla afiliowane z jednostek specjalistycznych.

Brygada powstała na mocy porozumienia podpisanego w 2014 r. w Warszawie. Ostatecznie uformowała się na jesieni 2015 r., a pełną zdolność operacyjną osiągnęła w styczniu 2017 r. Jej utworzenie to efekt coraz bliższej współpracy wojskowej pomiędzy Polską, Ukrainą i Litwą. Ten model kooperacji został wcześniej sprawdzony w ramach Polsko-Ukraińskiego Batalionu (POLUKRBAT, w latach 1998-2010) oraz Litewsko-Polskiego Batalionu (LITPOLBAT, 1997-2008). W latach 2000-2010 pododdziały POLUKRBAT (wzmocnione litewskim plutonem) uczestniczyły w operacji KFOR w Kosowie. LITPOLBAT został włączony do Sił Szybkiego Reagowania UE w 2000 r.

Główne zadanie brygady to – w przypadku uzyskania jednomyślnej zgody trzech państw – udział jej lub jednostek przy niej afiliowanych w międzynarodowych operacjach, zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego.

Dowództwo LITPOLUKRBRIG jest zorganizowane zgodnie ze standardami NATO oraz podzielone na Dowództwo i Sztab Brygady. Stanowiska w Dowództwie Brygady zmieniają się rotacyjnie pomiędzy państwami ramowymi. W tej chwili dowódcą brygady jest płk Dmytro Bratishko z Ukrainy, jego zastępcą płk Arturas Jasinskas z Litwy, a Polak – płk Michał Matyska szefem sztabu.

Źródło: Prezydent.pl

THREE PRESIDENTS – ONE VOICE!Today the President of the Republic of Lithuania Dalia Grybauskaite, the President of the…

Gepostet von Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade am Freitag, 22. Februar 2019

– Jesteśmy silni wtedy, kiedy jesteśmy razem, jesteśmy silni wtedy, kiedy panuje między nami zgoda, kiedy jest między…

Gepostet von Kancelaria Prezydenta RP am Freitag, 22. Februar 2019