W sobotę 28 listopada 2020 roku o godzinie 12:00 odbędzie się I etap V. edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020/2021 „W drodze do Niepodległości”.

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja. Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski. Udział w Olimpiadzie kształtuje świadomość historyczną młodzieży i wspiera polską tożsamość za granicą.

Do V. edycji Olimpiady zgłosiło się 35 Szkolnych Komisji z 16 krajów. W egzaminie udział wezmą uczestnicy z Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Egiptu, Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Kanady, Litwy, Niemiec, Norwegii, Omanu, Rosji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy, Węgier.

Egzaminy I etapu odbędą się on-line poprzez platformę egzaminacyjną, w dniu 28 listopada 2020 r. o godzinie 12:00. W dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 1500 uczestników.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT OLIMPIADY>>>

Olimpiada Historii Polski organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi. Stałymi partnerami Olimpiady jest Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Projekt jest współfinansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe.

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja. Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski. Dodatkowo udział w Olimpiadzie rozwija zainteresowania, kształtuje i umacniania świadomość historyczną młodzieży, a poprzez to wspiera polską tożsamości za granicą.

W dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 1500 uczestników z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii, Norwegii, Francji i Grecji. Z uwagi na epidemię koronowirusa (SARS-CoV-2) egzaminy I etapu odbędą się on-line poprzez specjalnie stworzoną platformę egzaminacyjną, w dniu 28 listopada 2020 r., stąd serdecznie zapraszamy do udziału młodzież i placówki na całym świecie.

Źródło: Fundacja Wolność i Demokracja