Rosja zaatakuje kraje bałtyckie w 2017 roku. Używając szantażu nuklearnego, powstrzyma państwa zachodnie przed interwencją. Wiara Zachodu w broń jądrową jako gwarancję pokoju okaże się kosztowną iluzją. Wahanie NATO doprowadzi nieomal do katastrofy, a pełna mobilizacja sił sojuszu nastąpi dopiero w ostatniej chwili, gdy alternatywą będzie zupełna klęska. Demokratyczny porządek świata zachodniego, ustanowiony po drugiej wojnie światowej i powszechnie uważany za coś trwałego, zostanie zagrożony.

Gen. Roman Polko:

– 2017 to nie jest za kilka lat czy za kilka dzieśiąt miesięcy, to naprawdę już niedługo. Mamy ostatni dzwonek!

Dziśiaj wszyscy politycy powinni wziąć tą książkę i gruntownie je przestudiować. Mam nadzieję, że będzie przetłumaczona na wszystkie języki państw Unii Europejskiej, po to, żeby politycy z tych różnych frakcji zapoznali się z tą książką i przestali spostrzegać flankę wschodnią jako coś, co jest, być może, kłopotem Polski. Ja polecił bym ją także Czechom, Słowakom, Węgrom. Tym, którym wydaje się, że w Putinie można znaleźć przyjaciela.

Ta książka pokazuje dokładnie sposób myślenia i postępowanie Putina i pokazuje, co się stanie jeżeli tego nie przerwiemy. Jeżeli w dalszym ciągu będziemy reagować w taki sposób, przewidywalny, jak do tej pory i jeżeli w dalszym ciągu pozwolimy, żeby inicjatywa była tylko po stronie rosyjskiej, a my będziemy reagować dopiero na to co się stanie, a tak naprawdę wtedy kiedy się już coś wydarzy, to będzie za późno.

2017 Wojna z Rosją – generał sir Richard Shirreff

Powieść 2017: Wojna z Rosją jest wizją bardzo bliskiej przyszłości, która może się spełnić, jeśli nie zrozumiemy zagrożeń stwarzanych przez obecnego prezydenta Rosji.

3452_99906333452Napisana przez oficera do niedawna zajmującego wysokie stanowiska w hierarchii NATO i oparta na przebiegu gier wojennych prowadzonych przez natowskie sztaby, pokazuje, jak zaniechanie pewnych działań może doprowadzić do kolejnej wojny w Europie.

Prognozy Richarda Shirreffa:

– Rosja zaatakuje kraje bałtyckie w 2017 roku.
– Używając szantażu nuklearnego, powstrzyma państwa zachodnie przed interwencją.
– Wiara Zachodu w broń jądrową jako gwarancję pokoju okaże się kosztowną iluzją.
– Wahanie NATO doprowadzi nieomal do katastrofy, a pełna mobilizacja sił Sojuszu nastąpi dopiero w ostatniej chwili, gdy alternatywą będzie zupełna klęska.
– Demokratyczny porządek świata zachodniego, ustanowiony po drugiej wojnie światowej i powszechnie uważany za coś trwałego, zostanie zagrożony.

Jak stwierdził Lew Trocki:

„Możesz nie interesować się wojną, ale wojna interesuje się tobą”.

Richard Shirreff urodził się w 1955 roku w Kenii i spędził tam dzieciństwo. Po ukończeniu studiów historycznych na Oksfordzie wstąpił do brytyjskiej kawalerii pancernej. Przez 37 lat sprawował stanowiska dowódcze na wszystkich szczeblach wojsk lądowych. Brał udział w pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej, pełnił służbę w Irlandii Północnej, Bośni, Kosowie i Iraku. Przez ostatnie dwa lata w mundurze zajmował wysokie stanowiska w strukturze NATO: dowódcy Korpusu Sojuszniczych Sił Szybkiego Reagowania oraz zastępcy naczelnego dowódcy Sojuszniczych Sił Zbrojnych w Europie.

Po odejściu z wojska założył firmę Strategia Worldwide, oferującą usługi w dziedzinie zarządzania ryzykiem. Mieszka z żoną w Hampshire, wychował dwoje dorosłych już dzieci. To jego debiutancka książka.