„W świetle jednego z komentarzy szanowanego rosyjskiego kolegi w sprawie specjalnego przedstawiciela Volkera i wypowiedzi rosyjskiego delegata na temat tego, co doprowadziło do konfliktu na Ukrainie, chcę podać cztery proste punkty”

– odpowiedział na oświadczenie delegacji rosyjskiej podczas sesji OBWE, ambasador USA przy OBWE , Harry Kamian – podaje serwis internetowy Voice of America.

Kamian przytoczył cztery powody konfliktu na wschodniej Ukrainie:

1. Przyczyną konfliktu na wschodzie Ukrainy było naruszenie przez Rosję integralności terytorialnej Ukrainy.

2. Kryzys na Ukrainie jest konsekwencją łamania przez Rosję suwerenności Ukrainy.

3. Powodem konfliktu na Ukrainie było pogwałcenie przez Rosję niepodległości tego kraju.

4. Doprowadziło to do kontynuacji konfliktu na Ukrainie, wspiera obecny konflikt i nadal stanowi największe zagrożenie dla stabilności i bezpieczeństwa w regionie: jest to powtórzenie i kontynuacja naruszeń niektórych najważniejszych zasad i zobowiązań, które mamy w OBWE.

Jagiellonia.org

Konflikt we wschodniej Ukrainie jest bezpośrednią agresją ze strony Rosji – Departament Stanu