Fundacja Wolność i Demokracja przygotowała teczkę edukacyjną poświęconą Cyprianowi Kamilowi Norwidowi, Stanisławowi Lemowi, Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

Projekt obejmuje trzy komponenty: spoty poświęcone wizjonerom, teczkę edukacyjną osadzoną na stronie wizjonerzy.wid.org.pl oraz filmiki – interpretacje krótkich cytatów przez osoby znane w swoich środowiskach, pełniące honorowe funkcje Ambasadorów Projektu.
Projekt ma za zadanie upowszechnienie wiedzy o 3 wybitnych Polakach i ich utworach w 6 językach: angielskim, włoskim, hiszpańskim, ukraińskim, rosyjskim i litewskim.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA KRÓTKICH FILMÓW O BOHATERACH PROJEKTU:

Oraz do odwiedzenia strony WWW.WIZJONERZY.WID.ORG.PL

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021” Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Źródło: Fundacja Wolność i Demokracja

Публічне завдання  фінансується Міністерством закордонних справ Республіки Польща в рамках конкурсу „Публічна дипломатія 2021”

Публікація висловлює виключно погляди авторів і не може ототожнюватися  з офіційною позицією Міністерства закордонних справ Республіки Польщі

Проект „Візіонери. Між футурологією та свободою людини”,  реалізується Фондом „Свобода та Демократія”.