11 grudnia na spotkaniu koordynatorów Trójkąta Lubelskiego w Łucku ministrowie omówili bieżące kwestie bezpieczeństwa w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia dla bezpieczeństwa Ukrainy ze strony Federacji Rosyjskie oraz ataku hybrydowego ze strony Łukaszenki na wschodnią granicę RP. Rozmówcy zgodnie potępili eskalowanie kryzysów regionalnych w wymiarze bezpieczeństwa ze strony Federacji Rosyjskiej. – Trójkąt Lubelski spełnia swoje podstawowe zadanie jako forum bieżącej współpracy i koordynacji stanowisk w sprawach kluczowych dla trzech państw go współtworzących.

Wykorzystujemy ten instrument w pełni na różnych szczeblach – na bieżąco konsultujemy się w naszym gronie koordynatorów narodowych, organizowane są rozmowy i spotkania ministrów spraw zagranicznych, planowane są rozmowy na najwyższym szczeblu – prezydentów i premierów. Aktywny jest też wymiar parlamentarny Trójkąta, o czym świadczy niedawna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy – skomentował min. Przydacz. Ministrowie podkreślili potrzebę aktywizacji współpracy sektorowej, zgodnie z Mapą Drogową Trójkąta przyjętą w lipcu br. w Wilnie.

W trakcie spotkania narodowi koordynatorzy Trójkąta Lubelskiego podpisali „Wspólny plan działań w zakresie zwalczania dezinformacji na lata 2022-2023”. Punktem wyjściowym do opracowania dokumentu była „Mapa drogowa” przyjęta w lipcu br. w Wilnie przez ministrów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy. Wskazano w niej, że w najbliższych latach jednym z priorytetów współpracy Polski, Litwy i Ukrainy będzie komunikacja strategiczna i przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym. Plan przewiduje m.in. przygotowywanie regularnych wspólnych raportów o wyzwaniach i zagrożeniach informacyjnych, opracowanie mechanizmu wspólnego reagowania na kampanie dezinformacyjne, wymianę doświadczeń i wiedzy oraz wzmacnianie zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym. –  W ostatnich miesiącach działania o charakterze dezinformacyjnym wobec Polski, Litwy i Ukrainy przybrały na sile i stanowiły istotną część ataku hybrydowego na naszą wschodnią granicę. Jestem przekonany, że wspólny plan działań w zakresie zwalczania dezinformacji będzie stanowił solidną podstawę dla spójnej reakcji na zagrożenia w sferze informacyjnej – powiedział wiceminister Marcin Przydacz.

W drodze na spotkanie koordynatorów formatu L3 Minister M. Przydacz odwiedził Horodło, aby przywołać pamięć o Unii Trzech Narodów z 1413 r. 160 lat po wielkim zjeździe, który ją odnowił. Przed rozpoczęciem obrad Minister Przydacz, Ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki oraz Konsul Generalny RP w Łucku oddali hołd Polakom zamordowanym przez UPA w 1943 r. w Kisielinie.

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ

Źródło: GOV.pl

PRZECZYTAJ:

Tarcza Europy

Bałtycko-Czarnomorska Szachownica