Komisja ds. ustanowienia znaków pamiątkowych w administracji miasta Kijowa poparła pomysł odsłonięcia na fasadzie domu nr 10 przy ul. Wołoskiej tablicy pamiątkowej dedukowanej Jerzemu Giedroyciowi – informuje serwis internetowy Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

„Apel Ambasady RP na Ukrainie o upamiętnienie pamięci Jerzego Giedroycia został jednogłośnie poparty. Człomkowie komisji rzadko wykazują taką jednomyślność w podejmowaniu decyzji, z wyjątkiem honorowania bohaterów współczesnej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Istnieją jednak wyjątki dla obcokrajowców, jak na przykład dzisiejsze głosowanie. Myślę, że chodzi o to, że dla wielu Ukraińców Giedroyc jest symbolem wzajemnego szacunku między Polską a Ukrainą i modelem skutecznej, a nie pozornej przyjaźni między elitami intelektualnymi obu narodów”

– powiedział pracownik Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, członek komisji ds. upamiętnień Pawło Podobied.

Tablica pamiątkowa dedykowana Jerzemu Giedroyciowi zostanie odsłonięta w zabytkowej części Kijowa, na fasadzie Centrum Studiów Polskich i Europejskich Uniwersytetu Narodowego „Akademia Kijowsko-Mohylańska” (ul. Wołoska, 10).

Jagiellonia.org