USA rozważą możliwość zwiększenia częstotliwości i skali ćwiczeń wojskowych prowadzonych na Morzu Czarnym przez NATO z udziałem Ukrainy i Gruzji, w ramach „przeciwdziałania wpływom Rosji w regionie”.

Odpowiedni przepis zawarty jest w ustawie o środkach na cele wojskowe USA, która w poniedziałek 13 sierpnia została podpisana przez prezydenta Donalda Trumpa – informuje UNN powołując się na materiały Kongresu USA.

W tekście dokumentu stwierdza się, że szef Pentagonu, Sekretarz Stanu i Naczelny Dowódca Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie, powininni opracować i wdrożyć strategię wspierania sojuszników i partnerów w Europie „zagrożonych przez agresję rosyjską” oraz „rozważyć możliwość zwiększenia częstotliwości i skali ćwiczeń wojskowych prowadzonych na Morzu Czarnym przez NATO i inne wielonarodowe ćwiczenia z udziałem Ukrainy i Gruzji”.

Wcześniej, 12 sierpnia na Morze Czarne wpłynął wyposażony w pociski sterujące niszczyciel USS Carney – informuje portal Kresy24.pl powołując się na komunikat Biura Prasowego 6. Floty Marynarki Wojennej USA, odpowiedzialnej za odcinek europejski i afrykański.

Portal Kresy24.pl przytacza także garść oświadczeń ze strony US Navy towarzyszącą manewrom okrętu:

1. Carney wpłynął na Morze Czarne, by potwierdzić [nasze] zobowiązanie do obrony NATO-wskich sojuszników i partnerów w regionie Morza Czarnego [chodzi przede wszystkim o Gruzję i Ukrainę – przyp. red.]. W czasie naszego pobytu poprawimy interoperacyjność [sic!] oraz wymianę informacji i doświadczeń z naszymi partnerami.

2. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych prowadzi rutynowe manewry na Morzu Czarnym. Są one zgodne z prawem międzynarodowym oraz Konwencją z Montreux [porozumienie regulujące prawo morza w cieśninach Bosfor i Dardanele – przyp. red.].

3. Stacjonujący na co dzień w hiszpańskim porcie Rota Carney jest na rutynowym patrolu. Prowadzi operacje morskie z sojusznikami i partnerami w rejonie działania 6. Floty Marynarki Wojennej US. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności w regionie Morza Czarnego.

Jagiellonia.org, unn.com.ua, kresy24.pl

ZOBACZ TAKŻE:

USA: Ukraina i Gruzja są długoterminowymi bastionami chroniącymi Zachód przed agresją Rosji

Departament Stanu: „Ukraina i Gruzja są członkami Zachodu”

Komitet Kongresu USA popiera dążenie Ukrainy, Gruzji i Mołdawii do demokracji

Bałtycko-Czarnomorska Szachownica

W jedności siła. Nordycka Współpraca Obronna (NORDEFCO) wzorcem dla państw Międzymorza