„Generał w swym artykule »Siła nauki jest w przewidywaniu« przedstawił nową doktrynę wojskową, która polega bardziej na zakulisowym wpływaniu na społeczeństwo wroga niż na prowadzeniu otwartych działań zbrojnych”, pisze ekspert ds. polityki międzynarodowej Molly K. McKew dla Politico.

„Reguły wojny bardzo się zmieniły – dzielił się swą teorią rosyjski generał. – Wzrosła rola niewojskowych sposobów osiągnięcia celów politycznych i strategicznych, które w wielu przypadkach pod względem ich skuteczności znacznie przewyższają potęgę militarną (…) Takie działania uzupełniane są środkami wojskowymi o ukrytym charakterze”.

Celem konfrontacji jest według Gierasimowa osiągnięcie stanu permanentnego niepokoju i konfliktów wewnątrz atakowanego kraju.

Doktrynę generała ilustruje w praktyce to, co się stało w ostatnich latach na Ukrainie. Podczas protestów 2014 roku Kreml wspierał ekstremistów po obu stronach: zarówno siły prorosyjskie, jak i ukraińskich ultranacjonalistów, po to, by podsycić konflikt przed bezprawną aneksją Krymu i wojną na wschodzie kraju. Na dodatek prowadzona na dużą skalę wojna informacyjna wywołała stan dezinformacji, w którym nikt już nie jest pewien niczyich motywów i nikt nie jest do końca bohaterem – a więc powstało środowisko, nad którym Kreml może łatwo sprawować kontrolę.

„To wizja wojny partyzanckiej, z zaangażowaniem hakerów, mediów, biznesmenów, przecieków informacji, fałszywych wiadomości oraz z wykorzystaniem zwykłych i asymetrycznych środków militarnych – podkreśla Molly K. McKew. – Dzięki Internetowi i mediom społecznościowym możliwe stało się to, o czym radzieccy specjaliści od wojny psychologicznej mogli tylko marzyć – odziaływanie na politykę wewnętrzną wroga tylko za pomocą informacji. Doktryna Gierasimowa rozbudowuje nowe narzędzia, dzięki czemu metody niewojskowe nie tylko wspomagają działania militarne, ale stają się podstawowym sposobem osiągnięcia zwycięstwa. Same stają się działaniami wojennymi”

Molly McKew

Ekspert w dziedzinie wojny informacyjnej. Konsultant ds. Polityki Zagranicznej i Strategii.

Molly K. McKew wzywa do aktywnego przeciwstawienia się zagrożeniu, wzmocnienia obrony i opracowania odpowiednich działań.

Źródło: Politico, tłum. Jagiellonia.org