Marszałek Sejmu Marek Kuchciński powiedział w czwartek w Rzeszowie, że Euroregion Karpacki przez „całe pokolenie przygotował drogę do łatwego rozwoju takiej współpracy”, jak w ramach inicjatywy Trójmorza – informuje portal gospodarkamorska.pl.

W Rzeszowie Kuchciński uczestniczył w konferencji poświęconej 25. rocznicy powstania Euroregionu Karpackiego.

„Jeżeli myślimy o przyszłości, o takich inicjatywach i rozwoju takich inicjatyw jak Międzymorze, czy jak Trójmorze, to widać wyraźnie, że Euroregion Karpacki przez to całe pokolenie przygotował drogę do łatwego rozwoju takiej współpracy”.

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Zebranych zachęcał, aby „przyłączyli się do głosów, które zwracają uwagę, żeby np. Trójmorze nie ograniczało się wyłącznie do państw Unii Europejskiej; to jest 12 państw członków UE od Estonii po Chorwację”.

„Sadzę, że słuszne są postulaty, żebyśmy tą współpracą międzynarodową obejmowali, czy rozszerzali na państwa na wschód od granicy Schengen, czy granicy UE, a więc na Ukrainę, Mołdawię, państwa kaukaskie. I wszystkie inne, które chciałyby włączyć się do wspólnego rozwoju”

– zaznaczył.

Podkreślił, że „współpraca daje bezpieczeństwo; daje możliwość rozwoju”.

Kuchciński zauważył, że „z perspektywy parlamentarnej, władz państwowych każdego państwa, które wchodzi w skład Euroregionu Karpackiego, to naszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom”. „To pojęcie bezpieczeństwa może odnosić się do wszystkich obszarów naszej aktywności od kultury, ochrony przyrody i ochrony środowiska aż po twardą gospodarkę, twardą politykę”.

„Widzimy w tej perspektywie ostatnich 25 lat jak duże znaczenie ma współpraca między środowiskami, między władzami publicznymi każdego segmentu; lokalnymi, samorządowymi i rządowymi w naszej części Europy”

– powiedział marszałek Sejmu.

Jego zdaniem „chcemy wyciągać w ten sposób właściwe wnioski z naszej przeszłości, która czasami była wspaniała, heroiczna, ale także była dla wielu naszych przodków dramatyczna”. „I współpraca, czy propozycje jakie są niesione w wyniku działalności Euroregionu Karpackiego są propozycjami perspektywicznymi. Także z tego powodu, że jest to propozycja współpracy różnych środowisk i różnych władz” – zauważył Kuchciński.

W Debreczynie na Węgrzech w 1993 roku przedstawiciele władz regionalnych przygranicznych obszarów Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy podpisali porozumienie o utworzeniu Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki. W późniejszym okresie do euroregionu dołączyły przygraniczne regiony Rumunii. Jego celem jest wspieranie różnych form współpracy transgranicznej.

Z Polski w skład euroregionu wchodzi Podkarpacie; z Ukrainy obwody: lwowski, zakarpacki, iwanofrankowski i czerniowiecki; ze Słowacji kraje preszowski i koszycki; z Węgier kantony: Borsad-Abauj-Zemplen, Hajdu-Bihar, Heves, Jasz-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmar-Bereg; z Rumunii departamenty: Szatmar, Maramures, Bihar, Suceava, Szilagy, Botosani, Hargita.

Obszar euroregionu obejmuje ok. 154 tys. km kw, a zamieszkiwany jest przez ponad 15 mln ludności.

Źródło: Gospodarkamorska.pl

ZOBACZ TAKŻE:

Jeżeli chcemy zachować niepodległość – nie ma ucieczki od Międzymorza. Do tego potrzeba nam sojuszu z Ukrainą

Tarcza Europy

Bałtycko-Czarnomorska Szachownica

Międzymorze – szansa dla Ukrainy

W jedności siła. Nordycka Współpraca Obronna (NORDEFCO) wzorcem dla państw Międzymorza

Marek Kuchciński: Ukraina i Mołdawia mogą zostać państwami członkowskimi Zgromadzenia Parlamentarnego Trójmorza

Rafał Dzięciołowski o Międzymorzu: Ukraina jest nadal kluczowym krajem. Jest krajem – sworzniem dla całego regionu