W słoneczny dzień 7 października 2021 r. w liceum wsi Kołodenka, która znajduje się w pięknej malowniczej okolicy w pobliżu miasta Równe, odbyło się spotkanie pt. „Trudne braterstwo. Wczoraj, dziś, jutro”, z udziałem harcerskiego hufca „Wołyń” ze Zdołbunowa na czele z Aleksandrem Radicą oraz Płastuńskiego Ośrodka „Wołyńskie Orły”, który znajduje się pod opieką znanego historyka o. Witalija Porowczuka.

Serhij Porowczuk

Prezes Kulturalno-Oświatowego Centrum im gen. Marka Bezruczki w Równem

Duchowy przewodnik „płastunów” – historyk o. Witalij Porowczuk – poprowadził modlitwę „Ojcze Nasz” w intencji bohaterów Polski i Ukrainy, którzy oddali życie w obronie ojczyzny. Modlono się także za braterskie narody Polski i Ukrainy.

Gościem honorowym spotkania był attaché ds. kultury Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Lucku pan Piotr Ubranowicz, który w imieniu Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Łucku pana Sławomira Misiaka pozdrowił uczestników spotkania, wyraził głęboką wdzięczność za działalność na rzecz współpracy, partnerstwa i porozumienia polskiej i ukraińskiej młodzieży. Podczas spotkania odbyła się demonstracja filmu „Trudne braterstwo: historia sojuszu polsko-ukraińskiego”. Uczestnicy spotkania dyskutowali o historii i współczesnych relacjach Polski i Ukrainy, zwłaszcza o wspólnej walce naszych narodów z agresją bolszewickiej Rosji w 1920 r.

Uczestnicy spotkania opowiedzieli o swoich wspólnych spotkaniach z 2014 roku, pokazali zdjęcia i omówili przyszłe plany współpracy. Śpiewano pieśni polskie i ukraińskie. W wydarzeniu wzięli udział: dyrektor Centrum Dialogu Kostiuchnówka Jarosław Górecki, dyrektor liceum wsi Kołodenca pani Tetiana Stetsik, przewodniczący gminy wsi Kołodenka pan Roman Gorbatiuk-Wasyłejko.

W imieniu płastuńskiego ośrodka nr 33 im. Ułasa Samczuka w Równem wyrażamy naszą szczerą wdzięczność panu phm. Aleksandrowi Radicy, za zorganizowanie tak interesującego i atrakcyjnego spotkania dla ukraińskiej i polskiej młodzieży.

Takie – razem obchodzone wydarzenia – są bardzo ważne dla polsko-ukraińskiego porozumienia i mobilizacji sił przeciwko współczesnym imperialnym zagrożeniom ze nadchodzącym ze wschodu.

Serhij Porowczuk