–  Dla Polski obecność NATO na terenie flanki wschodniej, na terenie państw Europy Środkowo Wschodniej, na terenie naszej ojczyzny jest symbolem naszego bezpieczeństwa w równym stopniu jak wzmocniona, zwiększona i zmodernizowana armia polska – powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz w 18.rocznicę wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Uroczyste spotkanie z udziałem członków korpusu dyplomatycznego NATO, przedstawicieli Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej, przedstawicieli NATO-wskich jednostek na terytorium naszego kraju, w tym Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód i Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO odbyło się w poniedziałek 13 marca w siedzibie Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON.

Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wystosował do uczestników uroczystości, list który odczytał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch:

– Rozwój każdego państwa zależy wprost od warunków jego bezpieczeństwa. Z tej perspektywy bilans 18-letniego członkostwa Polski w NATO jest zdecydowanie pozytywny i, o czym jestem głęboko przekonany, wzajemnie korzystny, także dla naszych sojuszników. Najważniejszymi z tych korzyści są realne wzajemne gwarancje bezpieczeństwa państw – sygnatariuszy Traktatu Waszyngtońskiego. W ciągu ostatnich lat, dzięki wspólnym wysiłkom udało się nam powrócić do realizacji idei, które legły u podstaw utworzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym zwłaszcza zapewnienia zdolności do kolektywnej obrony. Napawa satysfakcją i dumą, że Polska odegrała w tym procesie ważną rolę – napisał Prezydent RP.

Minister podkreślił, że rok 2016 jest pierwszym, kiedy wojska NATO są obecne w Polsce, a fakt obecności Polski w sojuszu politycznym przyjął swoją materializację wojskową.

Minister Macierewicz przypomniał, że 18 lat naszej obecności w NATO ma różne etapy. Dlatego dzisiaj w pierwszym roku obecności wojsk NATO i Stanów Zjednoczonych na terenie Rzeczypospolitej chcieliśmy spotkać się, aby ‘dwa słowa’ o tej drodze i o przyszłości z tym związanej powiedzieć. (…) Chciałbym szczególnie serdeczne podziękowanie złożyć na ręce pana ministra Siemiątkowskiego, który reprezentuje inną opcję polityczną, a którego wkład w wejście Polski do NATO był bardzo ważny.

Minister Macierewicz przypomniał zasługi w dążeniu do wstąpienia Polski do NATO byłego ministra obrony narodowej Jana Parysa oraz byłego premiera Jana Olszewskiego, którego wspomnienia odczytano podczas spotkania: (…) w byłych bazach postsowieckich na terytorium Polski, próbowano powołać ponadnarodowe, a więc wyłączające kontrolę rządu polskiego (…) przedsiębiorstwa o statusie międzynarodowym. Na szczęście udało się temu zapobiec, ale to był początek i rzeczywisty powód odwołania mojego rządu. Myślę, że to była cena, którą zapłaciliśmy, ale którą warto było zapłacić za to, aby Polska miała otwartą drogę do Paktu Północnoatlantyckiego.

Minister Macierewicz zwrócił uwagę na świadomość Polaków, że wzmocniona obecność NATO na wschodniej flance dzieje się w świecie bardzo głęboko się zmieniającym, w świecie w którym wyzwania związane z zagrożeniami niestety zamiast maleć, narastają. Ta historia wbrew pozorom, o czym uprzedzaliśmy od lat, nie skończyła się, a może nawet przyspieszyła, ale bezpieczeństwo, wolność i niepodległość nie ma ceny i za to, że w tej sprawie jesteśmy jako NATO zjednoczeni, że w tej sprawie jesteśmy solidarni, że w tej sprawie od Tallinna po Morze Czarne mamy wspólne zdanie, wspólny wysiłek i wspólną gotowość poniesienia kosztów i wysiłków dzisiaj na ręce szanownych panów ambasadorów, panów generałów całego NATO serdecznie w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej dziękuję – podsumował szef MON.

W imieniu natowskich sojuszników głos zabrał amerykański generał brygady Frank Tate – zastępca szefa sztabu Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, który podkreślił znaczenie obecności naszego kraju w NATO przypominając najistotniejsze osiągnięcia naszego kraju i dokonania polskich żołnierzy w służbie dla tego największego w historii sojuszu obronnego.

– Polska przeszła b. długą drogę przez te 18 lat i  jest nie tylko jest  cenionym członkiem Sojuszu,  ale  stała się też liderem we wszystkich, tych przygotowaniach mających na celu odstraszać i zwalczać wszelkie zagrożenia w regionie. Polska zawsze była gotowa angażować się w inicjatywy NATO – mówił gen. Tate.

– Polska dowodziła wielonarodową dywizją w Iraku przez ponad pięć lat. Polska była jednym z największych kontrybutorów do sił ISAF, przez pięć lat ponosiła odpowiedzialność za bezpieczeństwo prowincji Ghazni. Polska kontynuuje swoje zaangażowanie w Afganistanie i jest członkiem misji Resolute Support. Polska jest częścią międzynarodowej koalicji przeciwko ISIS. Polska jest gospodarzem Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, kilku innych natowskich jednostek, w tym Centrum Szkolenia Sił Połączonych. Polska jest zaangażowana długoterminowo i wysyła rotacyjne kontyngenty w ramach wysuniętej obecności NATO na Łotwie. Polska jest częścią międzynarodowej grupy szkoleniowej na Ukrainie. Polska wspiera misję nadzoru przestrzeni powietrznej Krajów Bałtyckich i przygląda się podobnej perspektywie w regionie Morza Czarnego. Polska dba wspólnie z sojusznikami o bezpieczeństwo krajów bałkańskich. Polska jest krajem ramowym NATO-wskich sił specjalnych – tylko siedem krajów NATO posiada taką zdolność. W przeprowadzonych w Polsce ćwiczeniach ANKONDA-16 udział wzięło ponad 20 krajów. Ostatni Szczyt NATO miał miejsce w Warszawie, a NATO podczas tego szczytu dokonały się  zmiany zmierzające do prowadzenia odstraszania potencjalnego przeciwnika.
***
Polska wstąpiła do NATO 12 marca 1999 r. wraz z Czechami i Węgrami.

Jagiellonia.org / mon.gov.pl