Odpowiedzialność za wojnę na Wschodzie Ukrainy i i zerwanie rozejmu ponosi Federacja Rosyjska, która jest państwem-agresorem. Do takich wniosków doszli uczestnicy szczytu Ukraina-UE.

We wspólnym oświadczeniu stanowczo potępiono naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w wyniku aktów agresji rosyjskich sił zbrojnych, które rozpoczęły się w lutym 2014 roku, podaje infonavigator.com.ua.

Ponadto strony zadeklarowały potrzebę pełnej realizacji porozumień mińskich, podkreślając „odpowiedzialność Rosji jako strony konfliktu”.

Strony wzywają Federację Rosyjską do uznania odpowiedzialności za łamanie zawieszenia broni przez formacje zbrojne wspierane przez Moskwę. Uczestnicy szczytu wezwali Rosję do wykorzystania jej znaczącego wpływu na te formacje, przywrócenia kompleksowego zawieszenia broni, pełnej realizacji porozumień mińskich oraz zapewnienia swobodnego i nieskrępowanego dostępu Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na tereny niekontrolowane przez rząd Ukrainy wzdłuż rosyjsko-ukraińskiej granicy państwowej.

Ponadto Ukraina i UE wezwały Rosję do wycofania rosyjskich wojsk i sprzętu ze wschodniej granicy Ukrainy i Półwyspu Krymskiego.

Jagiellonia.org

PRZECZYTAJ:

Majdan we krwi. Rocznica początku rosyjskiej agresji na Ukrainie

20 lutego 2014 r. Putin rozpętał wojnę w Europie – wojska rosyjskie wkroczyły na Krym

Krym nigdy nie był rosyjski! Półwysep został okupowany przez Rosję dopiero pod koniec XVIII wieku, Polska była zajęta w tym samym czasie