3 maja 1920 r. w Żytomierzu odbyły się uroczystości z okazji 129. rocznicy Konstytucji 3 maja, w których uczestniczył Marszałek Piłsudski. Święto to miało szczególne znaczenie dla żytomierzan, ponieważ Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 roku została uchwalona przy udziale posłów wybranych także w Żytomierzu.

PRZECZYTAJ:

Polskie Wojsko w Żytomierzu

Zgoda buduje. Polskie odrodzenie w Żytomierzu (1917 r.)

Sojusz Orła z Tryzubem. Dlaczego Piłsudski walczył o niepodległą Ukrainę?