Jak informuje portal MON, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oraz minister obrony Ukrainy gen. armii Stepan Połtorak podpisali Umowę ogólną między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności.

Do podpisania umowy doszło podczas wizyty prezydenta Petro Poroszenki w Warszawie w 25. rocznicę uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy. Pod przewodnictwem prezydenta Andrzeja Dudy oraz prezydenta Poroszenki odbyły się w Pałacu Prezydenckim rozmowy plenarne, w których uczestniczyli przedstawiciele rządów obu państw.

Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą stanowi podstawę do rozwoju dalszej współpracy z Ukrainą i daje impuls strategicznemu partnerstwu łączącemu Kijów i Warszawę w obliczu współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa w Europie Środkowej. Umowa ogólna ustanawia 24 obszary przyszłej współpracy, która będzie realizowana przez strony w różnych formach.

Po podpisaniu umowy prezydent Andrzej Duda powiedział, że bardzo się cieszy z zawartego porozumienia między rządami Polski i Ukrainy w sprawie współpracy wojskowej. To pokazuje, że Polska jest cały czas zainteresowana i aktywna w tym wymiarze wsparcia Ukrainy praktycznie na każdym polu. Jesteśmy cały czas gotowi świadczyć Ukrainie pomoc zarówno ekspercką, jak i tę finansową, która co roku jest przez polskie władze przekazywana w ramach modernizacji kraju i realizacji reform – podkreślił.

Ministrowie obrony Polski i Ukrainy wydali oświadczenie, w czasie którego minister Macierewicz powiedział, że do podpisanej umowy dołączony jest protokół, który jest podstawą rozszerzenia porozumienia pomiędzy rządem Rzeczpospolitej Polskiej a rządem Ukrainy, dotyczącego dostawy uzbrojenia i techniki wojskowej oraz świadczenia usług o charakterze wojskowo-technicznym. Protokół zaś dotyczy podjęcia współpracy przemysłowej w sferze technologii rakietowych, w tym wykorzystywanych w systemach wynoszenia na orbitę i innych technologii przeznaczonych dla wojsk lądowych.

Minister Macierewicz podkreślił, że ten protokół ma olbrzymie znaczenie dla umocnienia współpracy naszych przemysłów obronnych, wzmocnienia naszych armii i wzmocnienia niepodległości Polski i niepodległości Ukrainy.

Generał Połtorak powiedział: – dziś odbyło się bardzo ważne wydarzenie, mija 25 lat od ustanowienia dyplomatycznych stosunków między Polską i Ukrainą, dziś też podpisaliśmy umowę o współpracy naszych sektorów obronnych, stanowi ona prawne podstawy dla rozszerzenia współpracy w 24 dziedzinach, obejmujących wszystkie praktycznie wszystkie sfery z zakresu przemysłów obronnych obu krajów. Dzisiejsze wydarzenie jest krokiem zdecydowanym i znaczącym. Wykorzystując doświadczenia zarówno ukraińskie, jak i polskie możemy zwiększyć nasze możliwości. Chciałbym podziękować panu ministrowi Macierewiczowi za wysiłek skutkujący podpisaniem tej umowy. Do jej realizacji przystępujemy nie za rok, ale już teraz.

***
Umowa zastąpi w całości Porozumienie między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Ukrainy o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzone w Kijowie dnia 3 lutego 1993 r., które dotychczas służyło jako formalnoprawna platforma polsko-ukraińskiej współpracy wojskowej.

2 grudnia 1991 roku Polska jako pierwszy kraj uznała niepodległość Ukrainy. 24 sierpnia 1991 roku Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła Akt Niepodległości, zatwierdzony następnie w ogólnokrajowym referendum 1 grudnia 1991 roku.

Jagiellonia.org / mon.gov.pl