„Polska od dawna popiera postulat rozmieszczenia międzynarodowych sił pokojowych ONZ na obszarach Ukrainy dotkniętych agresją i okupacją” – powiedział wiceszef polskiego MSZ Bartosz Cichocki, który 11 września spotkał się w Warszawie ze specjalnym przedstawicielem rządu RFN ds. OBWE Gernotem Erlerem, a 12 września rozmawiał z wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy Serhijem Kysłycją.

Kluczowym tematem rozmów wiceszefa polskiej dyplomacji była propozycja rozmieszczenia misji pokojowej ONZ na Ukrainie. Wiceminister Cichocki podkreślił, że „Polska od dawna jest zaangażowana w rozmowy o uregulowaniu konfliktu na wschodzie Ukrainy i popiera postulat rozmieszczenia międzynarodowych sił pokojowych ONZ na obszarach dotkniętych agresją i okupacją”. W tej kwestii odnotowano zasadniczą zgodność stanowisk Polski, Niemiec i Ukrainy.

W rozmowie z ministrem Kysłycją wiceszef polskiej dyplomacji zaznaczył, że w obliczu marazmu inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji we wschodniej Ukrainie, Polska jest gotowa do aktywnego włączenia się w procesy negocjacyjne.

– Ukraina jako strategiczny partner Polski może liczyć na nasze zaangażowanie w proces przywrócenia poszanowania dla prawa międzynarodowego – powiedział wiceminister Cichocki.

Dyplomaci poruszyli także inne kwestie polsko-ukraińskiej współpracy dwustronnej. Wiceszef polskiego MSZ z zadowoleniem przyjął zapewnienie gościa o gotowości strony ukraińskiej do przeprowadzenia konsultacji w sprawie nowej ustawy o edukacji na Ukrainie, zawierającej zapisy dotyczące nauczania w językach mniejszości narodowych.

Wiceminister Cichocki zaznaczył, że „Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ od 1 stycznia 2018 r. jest świadoma swojej odpowiedzialności w pracach, które są rozpatrywane na forum Rady”.

– Dotyczy to w szczególności procesu wypracowania kształtu ewentualnej misji na Ukrainie – podkreślił. W kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego zwrócił ponadto uwagę na znaczenie zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania Specjalnej Misji Monitorującej OBWE i konieczność zwiększenia jej aktywności.

W rozmowie z Gernotem Erlerem Bartosz Cichocki omówił również kwestię rosyjskiego ćwiczenia wojskowego „Zapad-2017”. Obie strony podkreśliły konieczność dochowania przez Rosję wymogów transparencji wynikających z Dokumentu Wiedeńskiego OBWE.

Serhij Kysłycja i Gernot Erler przebywali w Warszawie w związku z udziałem w sesji otwierającej Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego OBWE, które odbywa się w dn. 11-22 września. Podczas tegorocznej konferencji zaplanowano 18 sesji roboczych i około stu wydarzeń towarzyszących. Delegaci rządowi z państw OBWE oraz państw partnerskich Organizacji, reprezentanci instytucji i misji terenowych OBWE, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i organizacji międzynarodowych oraz eksperci w dziedzinie ochrony praw człowieka będą dyskutować m.in. na temat wolności wypowiedzi i mediów, wolności zrzeszania się i stowarzyszeń, roli krajowych instytucji ochrony praw człowieka oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Jagiellonia.org  / Kresy24.pl