Polityczne i wojskowe przywództwo Rosji musi ponieść odpowiedzialność karną w związku z agresją wobec Ukrainy.

Mowa o tym w oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, poświęconym 42. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucji, w której zdefiniowano akt agresji, – pisze „Ukraińska prawda”.

Wg oświadczenia, aktem agresji jest okupacja Krymu i działania wojskowe na Donbasie.

Takie akty są ciężkim przestępstwem przeciwko międzynarodowemu pokoju, które pociąga za sobą międzynarodowo-prawną odpowiedzialność Federacji Rosyjskiej jako państwa oraz międzynarodową odpowiedzialność karną jej wyższych przywódców”, – oświadczono w MSZ.

Federacja Rosyjska nie tylko naruszyła suwerenność, integralność terytorialną i polityczną niepodległość Ukrainy, lecz także stworzyła zagrożenie dla pokoju międzynarodowego i bezpieczeństwa ogółem. Trzeci rok rosyjskiej agresji wojskowej w dalszym ciągu niesie ból i cierpienie wielonarodowemu narodowi Ukrainy. Ogólna liczba ofiar tej niewypowiedzianej wojny w sercu Europy wynosi ponad 10 tysięcy osób”, – dodano w resorcie.

W MSZ oświadczono, że Rosja jest stroną międzynarodowego konfliktu zbrojnego na Ukrainie. „Żadne względy o charakterze politycznym, ekonomicznym bądź wojskowym nie mogą służyć usprawiedliwieniem wiarołomnej rosyjskiej agresji, wojna zaś nie może być instrumentem prowadzenia polityki w XXI wieku”, – mówi się w oświadczeniu.

Ukraina również podziękowała państwom członkowskim ONZ „za konsekwentne i potężne wsparcie, którego udzielają jej dla przeciwdziałania rosyjskiej agresji i pokonania jej konsekwencji” oraz wyraziła nadzieję na wzmocnienie presji międzynarodowej na Rosję dla zaprzestania agresji i odzyskania Krymu. „Tylko przywrócenie kontroli Ukrainy nad całą długością jej granicy państwowej, gwarancja suwerenności, integralności terytorialnej i niepodległości naszego państwa jest kluczem do międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa” – oświadczono w MSZ Ukrainy.

Jagiellonia.org / Pravda.com.ua