Rozmowy ministra Jacka Czaputowicza z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkinem.

Kwestie wsparcia Polski na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, sytuacji na nielegalnie anektowanym przez Rosję Półwyspie Krymskim oraz pokojowego rozwiązania konfliktu na wschodzie kraju, a także zagadnienia z zakresu relacji dwustronnych zostały omówione dzisiaj w Warszawie przez szefów dyplomacji Polski i Ukrainy. Minister Jacek Czaputowicz ogłosił także przyznanie ukraińskiemu reżyserowi Ołehowi Sencowowi nagrody Pro Dignitate Humana.

– Będziemy niezmiennie podnosić kwestie nielegalnej aneksji Krymu i rosyjskiej zbrojnej agresji na wschodzie kraju na forach organizacji międzynarodowych, których jesteśmy członkami – Rady Bezpieczeństwa ONZ, OBWE, UE i NATO – zapewnił minister Czaputowicz. Strona polska zadeklarowała dalsze popieranie euroatlantyckich aspiracji Ukrainy i jej wysiłków na rzecz reform, których celem jest gruntowna modernizacja państwa i gospodarki kraju.

Rozmówcy odnotowali pozytywne trendy we współpracy dwustronnej, począwszy od sfery obronności po rosnącą wymianę towarową i obecność w Polsce bardzo licznej grupy studentów i pracowników z Ukrainy. – Obecność w naszym kraju ponad miliona obywateli Ukrainy jest pozytywnym zjawiskiem dla obu państw. Chcemy, żeby Ukraińcy dobrze się czuli w naszym kraju – powiedział szef polskiej dyplomacji.

Podczas rozmów poruszono również trudne kwestie dotyczące wspólnej przeszłości obu narodów, w tym potrzeby umożliwienia prowadzenia poszukiwań i ekshumacji szczątków Polaków – ofiar wojen i represji politycznych na terytorium Ukrainy, polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie oraz sytuacji miejsc pamięci narodowej po obu stronach granicy.

Minister Czaputowicz poinformował ponadto o przyznaniu nagrody Pro Dignitate Humana ukraińskiemu dziennikarzowi i reżyserowi Ołehowi Sencowowi, więzionemu z przyczyn politycznych w Rosji, który niedawno zakończył 144-dniowy protest głodowy. Domagał się on uwolnienia kilkudziesięciu obywateli Ukrainy więzionych z powodów politycznych na terytorium Rosji i okupowanego Krymu.

– Tytuł tej nagrody: „Na rzecz Godności Ludzkiej” w pełni oddaje ideały, o które walczy Ołeh Sencow. Jego gotowość do poświęcenia swojego zdrowia i życia w celu zwrócenia uwagi świata na to, co dzieje się na Krymie, zasługuje na nasz najwyższy szacunek – podkreślił minister Czaputowicz.

Uroczyste przekazanie nagrody rodzinie Ołeha Sencowa odbędzie się w późniejszym terminie.

24 października br., podczas Warsaw Security Forum, ministrowie wystąpią wspólnie w dyskusji panelowej poświęconej bezpieczeństwu w Europie.

Źródło: msz.gov.pl, for. Tymon Markowski, MSZ