6 listopada 2020 r. odbył się VII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. Przedstawiciele ponad 50 redakcji uczestniczyli w spotkaniu on-line za pomocą programu Zoom. W części otwartej spotkania wzięli udział też goście z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu i Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mianowicie: sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak oraz Sławomir Kowalski, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Prezes Federacji Jerzy Wójcicki przedstawił projekt misji, wizji i celów organizacji do roku 2030.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację „Pomoc Polakom Na Wschodzie” oraz Fundację „Wolność i Demokracja”. Projekt jest współfinansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Podczas spotkania odbyła się debata o Roli Federacji Mediów Polskich na Wschodzie w promocji inicjatyw współpracy międzynarodowej na przestrzeni pomostu bałtycko-czarnomorskiego – Międzymorze, Trójmorze, Trójkąt Lubelski, w której uczestniczyli między innymi prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafał Dzięciołowski, korespondent Radia WNET w Kijowie Paweł Bobołowicz, redaktor Kuriera Wileńskiego Rajmund Klonowski, redaktor naczelny Kuriera Galicyjskiego Wojciech Jankowski, redaktor naczelny Głosu znad Niemna Andrzej Pisalnik oraz inni.

„Jesteśmy bardzo przychyli inicjatywom podobnym do Międzymorza czy Trójkąta Lubelskiego z uwzględnieniem aktywnego, a nie biernego, uczestnictwa krajów, które reprezentujemy. Zapewniamy również o naszej gotowości podjęcia działań mających na celu popularyzację tych inicjatyw na łamach wszystkich kierowanych przez nas mediów”

– czytamy w uchwale podjętej przez dziennikarzy polskich zrzeszonych w Federacji Mediów Polskich na Wschodzie w trakcie spotkania w dniu 6 listopada 2020 r.

PRZECZYTAJ:

Międzymorze może stać się niezawodną tarczą cywilizacji europejskiej i całego wolnego świata

Bałtycko-Czarnomorska Szachownica. Strategia przetrwania w warunkach rosyjskiej wojny hybrydowej

Przypomnijmy, Polskie Centrum Medialne „Jagiellonia” popularyzuje ideę Międzymorza w polskojęzycznej przestrzeni informacyjnej od 2013 roku [sojusze regionalne w żaden sposób nie stoją w sprzeczności z członkostwem poszczególnych państw w innych paktach. Członkostwo w NATO i Unii Europejskiej nie wyklucza możliwości stworzenia bloku regionalnego w Europie Środkowo-Wschodniej – red.]. W latach 1999-2005 Włodzimierz Iszczuk, redaktor naczelny tej grupy medialnej, opublikował w mediach ukraińskich („Biuletyn Prezydencki”, „Władza i Polityka”, „Słowo Ukraińskie”) szereg artykułów, poświęconych zagadnieniom stosunków międzynarodowych i geopolityki. W tych publikacjach spopularyzował koncepcję pogłębienia współpracy gospodarczej i wojskowo-politycznej między krajami pomostu międzymorza bałtycko-adriatycko-czarnomorskiego.

Fragmenty autorskich artykułów redaktora naczelnego portalu Jagiellonia oraz inne teksty z portalu cytowane są w monografii p.t. „Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie” (autorstwa: prof. zw. dr hab Olgi Wasiuty, która jest dyrektorką Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz prof. zw. dr hab Sergiusza Wasiuty, który obejmuje stanowisko kierownika Zakładu Badań nad Walką Informacyjną w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).

Według niezależnych serwisów, które obserwują ranking portali w skali globalnej, portal Jagiellonia.org, wraz z portalami „Kuriera Wileńskiego” i „Głosu znad Niemna” są w czołówce polskojęzycznych mediów na Wschodzie. Na Ukrainie portal Jagiellonia.org jest na pierwszym miejscu według statystyk dotyczących liczby czytelników, dalej idą „Monitor Wołyński”, następnie „Słowo Polskie”, a dalej „Kurier Galicyjski”. Na portal Jagiellonia.org powołują się poważne media polskie, mianowicie: Polskie Radio, Telewizja Republika, Tygodnik Solidarność, portali Fronda.pl, Kresy24.pl oraz inne. Artykuły z portalu są tłumaczone i przedrukowywane przez wiele mediów na Ukrainie, w Rosji i Białorusi.

Federacja Mediów Polskich na Wschodzie to organizacja, która reprezentuje polskie redakcje działające na Wschodzie. Federację powołali 24 września 2013 roku przedstawiciele ponad 30 polskich redakcji z krajów dawnego ZSRS, uczestniczący w konferencji „Polskie media na Wschodzie” zorganizowanej w Senacie RP przez Fundację Wolność i Demokracja. Federacja została założona jako ciało wspierające i reprezentujące Polaków mieszkających za wschodnią granicą.

Jagiellonia.org